ISALA

Fotoboeken

​In overleg met uw cardioloog ondergaat u een dotterbehandeling bij een vernauwde kransslagader. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?
Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Meer informatie over dotteren vindt u ook in de folder Dotteren en stents.

 • De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.
 • U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.
 • Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken. U gaat onder andere naar de Bloedafname om bloed te laten prikken.
 • De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.
 • De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.
 • De verpleegkundige voert een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk.
 • De physician assistant bespreekt met u of u de informatie heeft begrepen die u vóór de opname heeft gekregen. Ook bereidt zij u verder voor op de ingreep.
 • U wacht op de afdeling in een luxe stoel tot u wordt klaar gemaakt voor de ingreep. U krijgt dan onder andere een jasje van het ziekenhuis aan.
 • Vlak voor de ingreep krijgt u een medicijn voor spierverslapping dat ervoor zorgt dat uw bloedvaten makkelijker aan te prikken zijn.
 • Tijdens de ingreep kan uw familie in het ziekenhuis wachten, bijvoorbeeld in het restaurant in de Centrale hal op de begane grond.
 • De verpleegkundige brengt u in uw stoel naar de hartkatheterisatiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.
 • De verpleegkundige zorgt voor overdracht van uw (medische) gegevens aan de laborant van de hartkatheterisatiekamer.
 • Na de ingreep brengt de verpleegkundige u weer terug naar de afdeling.
 • Na de ingreep krijgt u een speciaal polsbandje. De TR-band (drukverband).heeft een kussentje dat opgeblazen kan worden en het wondje in de slagader dichtdrukt. U kunt daarmee gewoon weer rondlopen.
 • De verpleegkundig maakt een ECG (hartfilmpje).
 • U mag met uw familie bellen. De verpleegkundige kan dit ook voor u doen.
 • U krijgt wat te eten en te drinken.
 • U krijgt bezoek van de physician assistant, die u informeert hoe de ingreep is verlopen.
 • Nadat deTR-band is verwijderd krijgt u een pleister op de wond.
 • Vlak voordat u naar huis mag, voert de verpleegkundige een ontslaggesprek met u. U krijgt een voorlopige ontslagbrief voor de huisarts mee en u ontvangt ontslaginformatie (mondeling of schriftelijk) van de verpleegkundige.