ISALA

Fotoboeken

In overleg met uw cardioloog wordt er bij u een echo van het hart via de slokdarm gemaakt. Met dit onderzoek bekijkt de cardioloog via een slang in uw slokdarm de werking van uw hart. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?  Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.
Meer informatie over een echo van het hart via de slokdarm (in dagbehandeling) vindt u ook in de folder Echo van het hart via de slokdarm.

 • De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de ingreep en de daarbij behorende voorbereidingen.
 • U meldt zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.
 • Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.
 • De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.
 • De verpleegkundige gaat met u in gesprek over uw opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.
 • Terwijl u wacht om naar de verpleegafdeling te gaan, kunt u in de koffiekamer gebruikmaken van een tablet.
 • Eenmaal op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de slokdarmecho met sedatie. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks medicijnen toegediend.
 • U wordt aangesloten op de bewakingsapparatuur.
 • De verpleegkundige bereidt de medicatie voor.
 • Tijdens de ingreep kan uw familie in de buurt blijven, bijvoorbeeld in de wachtruimte bij de liften. Wij brengen uw familie op de hoogte als u weer goed wakker bent.
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog, een hartecholaborant en een anesthesie- of sedatiemedewerker. Soms is een anesthesist aanwezig. Voor het onderzoek wordt u in slaap gebracht door de sedatiemedewerker.
 • U krijgt een bijtring tussen uw tanden zodat de endoscoop gemakkelijker naar binnen kan. Afhankelijk van wat er moet worden bekeken, bevindt de endoscoop zich zo'n 10 tot 20 minuten in uw slokdarm.
 • De hartecholaborant assisteert de cardioloog en is gespecialiseerd in het maken van echo’s. De beelden die de cardioloog met de endoscoop maakt zijn zichtbaar op de monitor. Hiermee kan o.a. de werking van uw hart in beeld gebracht worden.
 • Terwijl u wakker wordt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit, zoals het meten van uw bloeddruk en zuurstofgehalte.
 • Als u weer goed wakker bent, krijgt u wat te eten en te drinken.
 • Bent u goed wakker en zijn de controles goed, dan geeft de verpleegkundige aan dat u naar huis mag.
 • Als u naar huis gaat, is het noodzakelijk dat de eerste 24 uur na de ingreep iemand bij u (in huis) is, om u te helpen en te verzorgen mocht dat nodig zijn.