ISALA

Fotoboeken

​Uw cardioloog* heeft u aangemeld voor de Hartfalenpolikliniek van Isala Hartcentrum. Tijdens de controles op de Hartfalenpolikliniek komt u bij de verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundig specialist begeleidt u persoonlijk, geeft u voorlichting en leert u met hartfalen omgaan.

Met de fotoreportage krijgt u een beeld van wat u kunt verwachten tijdens het spreekuur. Meer informatie vindt u in de folder Hartfalenpolikliniek.

*Ook andere verwijzers zoals huisartsen kunnen u doorverwijzen.

 • De ambulance brengt u met ernstige hartklachten naar het ziekenhuis: de Eerste hartlonghulp in Isala Hartcentrum in Zwolle of Eerste harthulp in Isala Diaconessenhuis in Meppel.
 • U ligt ter observatie op de Eerste hartlonghulp met klachten als heftige benauwdheid, plotselinge gewichtstoename, het vasthouden van vocht in benen, enkels of buik of kortademigheid. Een cardioloog in opleiding of arts-assistent onderzoekt u.
 • N.a.v. de bevindingen bij lichamelijk onderzoek en de ernst van de klachten, besluit de cardioloog of u verder onderzocht moet worden en of dat in het ziekenhuis of op de polikliniek gebeurt.
 • Er zijn diverse onderzoeken om hartfalen vast te stellen en de oorzaak te achterhalen. De onderzoeken gebeuren in het ziekenhuis of op de polikliniek. De arts/cardioloog bespreekt de uitslag met u en legt de mogelijkheden voor behandeling uit.
 • Onderzoeken zijn: een hartlongfoto, hartfilmpje, bloedonderzoek, hartkatheterisatie en een echo. De hartkatheterisatie geeft een beeld van de kransslagaderen en eventuele vernauwingen daarin.
 • Als u gedurende uw verblijf in de kliniek geen vocht meer vasthoudt, mag u naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u na een week thuis bezoek van een specialistisch verpleegkundige van Chance@home (alleen in en 30 km rondom Zwolle).
 • De verpleegkundige Chance@home informeert tijdens het thuisbezoek naar uw gezondheid, medicatie, maakt een elektrocardiogram (hartfilmpje) en neemt bloed af. In overleg met de cardioloog kan de behandeling worden aangepast of bijgesteld.
 • Twee weken na ontslag heeft u een afspraak op de Hartfalenpolikliniek bij de verpleegkundig specialist. Soms vinden er nog een aantal vervolgconsulten plaats. Vóór de controles op de hartfalenpolikliniek wordt vaak gevraagd of u bloed wilt laten afnemen.
 • Op het spreekuur Hartfalenpolikliniek heeft u te maken met een verpleegkundig specialist. Deze doet lichamelijk onderzoek bij u en stelt (in overleg met de cardioloog) zo nodig uw medicijnen bij.
 • De verpleegkundig specialist werkt op de Hartfalenpoli en ziet u daar op afspraak. Zij bespreekt met u uw situatie en informeert en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. Ook adviseert zij u over zout- en vochtbeperking.
 • Gemiddeld heeft u 3-4 controles bij de Hartfalenpoli, gedurende 1 tot 1,5 jaar. De controles zijn een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komen hier niet voor in de plaats. De Hartfalenpoli is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt.
 • De verpleegkundig specialist Hartfalenpoli doet bij het polibezoek lichamelijk onderzoek, zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen (i.v.m. vocht vasthouden).
 • Dit alles gebeurt om vast te stellen of u goed bent ingesteld op de medicatie en stabiel bent (dus geen vocht vasthoudt). De resultaten hiervan worden indien nodig teruggekoppeld aan uw behandelend cardioloog.
 • Hartfalen is een chronische aandoening en vraagt om aanpassingen in het dagelijks leven, gedrag en uw toekomstverwachting, maar ook van de partner. De verpleegkundig specialist bespreekt ook hoe het met hén gaat, zodat ondersteuning geen belasting wordt.
 • Met de uitslag van de verschillende onderzoeken heeft de cardioloog de ernst van uw hartfalen kunnen vaststellen. De behandeling van hartfalen gebeurt grotendeels met medicijnen en richt zich zoveel mogelijk op het voorkomen en verminderen van klachten.
 • De medicijnen dient u op vaste tijdstippen in te nemen en is voor een langdurige periode. De medicatie dient onder andere om het vocht af te drijven, het hart te ontlasten en het hartritme te beheersen.
 • Soms is het nodig om bij de behandeling van hartfalen naast de medicatie een ingreep te verrichten. Dit kan een dotterbehandeling, een hartoperatie en/of het implanteren van een pacemaker dan wel ICD zijn.
 • Een zeer belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn de leefstijl adviezen over conditieverbetering en vocht- en zoutbeperking. U krijgt een beweeg-, vocht- en voedingsadvies. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen.
 • De verpleegkundig specialist kan u ook het HC@Home monitor aanbieden, wanneer hij/zij meent dat u baat heeft bij het zelf actief in de thuisomgeving controleren van uw gezondheidssituatie. Met HC@Home kunt u thuis uw gewicht, bloeddruk en hartslag meten.
 • Een smartphone – die krijgt u van ons – communiceert met de weegschaal en/of de bloeddrukmeter en verzendt meetresultaten direct naar de beveiligde website. U hoeft geen gegevens in te typen, dit gebeurt automatisch.
 • Zelf kunt u de metingen terugzien in het logboek op de smartphone en op uw persoonlijke pagina op de website. Uw cardioloog/hartfalenverpleegkundige kunnen de resultaten raadplegen via de site en contact met u opnemen wanneer dat nodig is.
 • Hartfalenrevalidatie kan een goed hulpmiddel zijn om lichamelijke activiteiten te blijven verrichten. Zo zorgt u ervoor dat uw uithoudingsvermogen niet verder afneemt.
 • Heeft u vragen of krijgt u toch klachten zoals toename van kortademigheid of van uw gewicht, als u ’s nachts vaker moet plassen of als u buikgriep heeft? U kunt dan op werkdagen contact opnemen met de Hartfalenpolikliniek.