ISALA

Fotoboeken

Uw huisarts heeft u vanwege hartritmestoornissen doorverwezen naar de polikliniek Cardiologie. Nadat u op het spreekuur bent geweest, krijgt u afspraken voor een aantal hartfunctieonderzoeken.
Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de onderzoeken en wat u nog meer kunt verwachten. De meeste onderzoeken vinden niet op 1 dag plaats.

Meer informatie over verschillende hartfunctieonderzoeken vindt u ook in de patiëntfolders op deze site, waaronder fietsproef, hartfilmpje en echo van het hart.​

  • U heeft zich aangemeld bij de aanmeldzuil in de Centrale hal. Met het ticket gaat u naar V2.2. voor uw afspraak. Houdt u hier de barcode van uw afsprakenticket voor de scanner van de aanmeldzuil. Neemt u daarna plaats in de aangegeven wachtruimte.
  • De hartfunctielaborant, die de onderzoeken bij u afneemt, komt u in de wachtruimte ophalen.
  • Standaard wordt er een hartfilmpje (ECG), een echo en een ergometrietest (fietstest) gedaan. Het kan zijn dat nadien nog verdere aanvullende onderzoeken nodig zijn zoals een holteronderzoek en MRI van het hart.
  • Een hartfilmpje laat de elektrische activiteit van het hart zien. U krijgt elektroden op de huid van uw ontblote bovenlichaam, die zijn verbonden met het ECG-apparaat. Ze registreren de elektrische stroompjes die de hartspiercellen laten samentrekken.
  • De laborant maakt verschillende opnames van het hart (echocardiogram) met een klein instrument dat geluidsgolven uitzendt en ontvangt. Het onderzoek wordt geregistreerd en later door een cardioloog beoordeeld.
  • Bij de fietstest wordt een hartfilmpje gemaakt terwijl u fietst. Hierbij wordt uw hartritme en bloeddruk gemeten en kan gecontroleerd worden of uw hart zuurstoftekort heeft bij inspanning.
  • Bij een echo beoordeelt de echolaborant de vastgelegde beelden en draagt zorg voor een adequate verslaglegging. De beelden hiervan en van de andere onderzoeken worden tijdens uw gesprek met de cardioloog besproken.
  • U neemt eerst nog weer plaats in de wachtruimte. De cardioloog haalt u daar op.
  • Aan het einde van de onderzoeken bespreekt de cardioloog met u de diagnoseresultaten en stelt eventueel een behandelplan op.
  • De opnameplanning neemt telefonisch contact met u op voor de datum en het tijdstip van de behandeling die de cardioloog u heeft voorgesteld, en de daarbij behorende voorbereidingen.