ISALA

Fotoboeken

​In overleg met uw cardioloog krijgt u een myocardscan. Hierbij wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Door middel van een SPECT-camera worden er beelden gemaakt van de doorbloeding van de hartspier (myocard). Ook helpt de scan bij het vaststellen of u vernauwde kransslagaders heeft.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Meer informatie over een myocardscan vindt u ook in de folder Myocardscan in rust.

 • De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het geplande onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen
 • U meldt zich aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil in de Centrale hal. Op het scherm en uw ticket verschijnt hoe laat wij u op de afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde (V4.5).
 • Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Het is verstandig een bekende mee te nemen, omdat u na het onderzoek niet zelf mag autorijden.
 • De doktersassistent(e) haalt u op uit de wachtruimte.
 • De doktersassistent(e) informeert u over het verloop van het onderzoek. Uw bloeddruk wordt gemeten en u overhandigt een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek en de ingevulde vragenformulieren.
 • De doktersassistent(e) brengt u naar de wachtruimte voor het onderzoek. U wordt opgehaald door de laborant. Het is niet mogelijk iemand mee te nemen naar de scanruimte.
 • U krijgt een inspanningsonderzoek. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur. De laborant spuit een medicijn (voor nabootsen inspanning) en radioactieve vloeistof via een infuus. Gedurende 6 minuten knijpt u in balletjes, voor verminderen van bijwerkingen.
 • Wij koppelen u af van de apparatuur. Het infuus wordt verwijderd (blijft zitten bij evt. vervolgonderzoek in middag). U wacht nu 45-60 minuten, dan worden foto's gemaakt. U krijgt een halve reep chocolade of boterham kaas (minder last van lever/galblaas).
 • Na de wachttijd en het inwerken van de speurstof tijdens de inspanningstest worden foto’s gemaakt. De SPECT-CT vangt de straling van de toegediende radioactieve stof op. Zo ontstaat een beeld van uw hart en bloedvoorziening van het hart in inspanning.
 • De opnames duren ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek neemt u weer plaats in de wachtruimte. De nucleaire geneeskundige en cardioloog beoordelen de foto’s en bekijken of eventuele vervolgonderzoeken nodig zijn.
 • Er kan ook een CT onderzoek van de kransslagaders nodig zijn om te beoordelen of er vernauwingen zitten in de kransslagaders. Hiervoor wordt de hartslag gemeten omdat deze tijdens het onderzoek rustig moet zijn.
 • Daarna mag u naar huis, met partner of een familielid. Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.