ISALA

Fotoboeken

​U krijgt in overleg met uw cardioloog een pacemaker. Hoe kunt u zich voorbereiden en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?
Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Meer informatie over implantatie van een pacemaker vindt u ook in de folder Pacemaker-implantatie.

 • Uw opnamedatum is onder andere afhankelijk van de planning en de vooronderzoeken. Een week voor de geplande opname krijgt u van ons telefonisch bericht. Ook krijgt u instructies over wat u moet doen met uw medicijnen.
 • Op de dag van de implantatie van uw pacemaker meldt u zich aan bij de Centrale balie in de Centrale hal. De medewerker van de Centrale balie vraagt u plaats te nemen op een van de bankjes in de Centrale hal.
 • Een gastvrouw of -heer haalt u op en begeleidt u verder tijdens de vooronderzoeken.
 • U gaat naar de Bloedafname om bloed te laten prikken.
 • De gastvrouw of -heer meldt u aan bij de secretaresse van de afdeling Shortstay.
 • De verpleegkundige gaat met u in gesprek over de opname. Zij vraagt u onder andere een recent medicatieoverzicht van uw apotheek te overhandigen.
 • De verpleegkundige meet uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.
 • De physician assistant bespreekt met u of u de informatie heeft begrepen die u vóór de opname heeft gekregen. Ook bereidt hij u verder voor op de ingreep.
 • U wacht, eventueel samen met een familielid, op de afdeling tot u wordt opgehaald om u klaar te maken voor de ingreep. U krijgt dan onder andere een jasje van het ziekenhuis aan.
 • De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u straks antibioticum toegediend. Ook na de ingreep krijgt u nogmaals antibioticum.
 • De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de hartkatheterisatiekamer, waar de ingreep plaatsvindt.
 • De verpleegkundige zorgt voor overdracht van uw (medische) gegevens aan de laborant van de hartkatheterisatiekamer.
 • Aan het begin van de ingreep wordt de huid rond het te opereren gebied indien nodig geschoren, gedesinfecteerd met jodium en vervolgens afgedekt met een steriel laken, zodat een steriel werkveld ontstaat voor de artsen.
 • Na de ingreep gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.
 • U krijgt gedurende enkele uren een zandzakje op de wond om de kans op een nabloeding te verminderen. Ook inspecteert de verpleegkundige regelmatig uw wond.
 • De verpleegkundige belt met uw familie.
 • U krijgt wat te eten en te drinken.
 • U krijgt bezoek van de physician assistant, die u informeert hoe de ingreep is verlopen.
 • Op de dag na de ingreep meet de technicus uw pacemaker door.