ISALA

Fotoboeken

​In overleg met uw cardioloog krijgt u een PET-CT-onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde. Er wordt dan bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het onderzoek en wat kunt u verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Met deze fotoreportage krijgt u een beeld van de voorbereidingen, de ingreep, onze afdeling en de dagelijkse handelingen.

Meer informatie over het onderzoek leest u in de folder PET-CT-onderzoek hart rubidium-82.

 

 • De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het geplande onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen.
 • Nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil in de Centrale hal, gaat u met uw afsprakenticket naar Nucleaire geneeskunde ( V3.1) voor uw afspraak. Scan daar de barcode van uw ticket bij de aanmeldzuil en loop naar de aangegeven wachtruimte.
 • Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Het is verstandig een bekende mee te nemen, omdat u na het onderzoek niet zelf mag autorijden.
 • U wordt opgehaald door de laborant. Het is niet mogelijk iemand mee te nemen naar de scanruimte.
 • In een aparte voorbereidingsruimte informeert de laborant u over het verloop van het onderzoek. Dan kunt u ook uw vragen stellen. Ook overhandigt u een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek en de ingevulde vragenlijst.
 • De laborant plakt op uw ontblote bovenlichaam ECG plakkers en brengt een infuus aan in uw arm.
 • Na de CT-scan van uw hart volgt de opname van uw hart in rusttoestand (met de radioactieve vloeistof rubidium-82 via het infuus). De laborant maakt meteen een PET-scan, die ongeveer 7 minuten duurt. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.
 • Vervolgens spuit de laborant een medicijn via het infuus in en daarna nogmaals de radioactieve stof. Een tweede PET-scan wordt gemaakt, waarbij het hart in inspanning is afgebeeld. Deze PET-scan duurt eveneens 7 minuten.
 • De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en is al uit uw lichaam verdwenen zodra u de afdeling verlaat. Na het onderzoek verwijdert de laborant de ECG plakkers en het infuus.
 • Daarna mag u naar huis, met partner of een familielid. Een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordelen alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.