ISALA

Fotoboeken

​U bent onder behandeling bij een longarts in Isala voor een klaplong. Hij heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. We noemen dit ziekenhuis verplaatste zorg. Isala biedt u die intensieve begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home. Meer informatie vindt u ook in de patiëntenfolder Thuisbehandeling Chance@home bij een klaplong.

 • U bent opgenomen op de Eerste hartlonghulp of de Longafdeling. Een longarts onderzoekt u en heeft in overleg met u besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Bij u is een drain geplaatst, dat in verbinding staat met een afzuigpomp.
 • De longarts belt met een verpleegkundige van het team Chance@home om u aan te melden voor de thuisbehandeling.
 • Om uw klachten in de gaten te houden, wordt u één nacht ter observatie opgenomen op de Acute Opname Afdeling. De verpleegkundige Chance@home bezoekt u de volgende dag op de Acute Opname Afdeling. Als het mogelijk is, mag u dan naar huis.
 • De verpleegkundige overlegt met u en uw familielid of u het aan kunt om de thuisbehandeling te starten. U ontvang een thuisbehandelmap, met o.a. informatie over wanneer en op welk telefoonnummer u contact op kunt nemen met de Chance@home verpleegkundige.
 • Voordat u naar huis gaat, verzorgt de verpleegkundige de wonden en verschoont zij de slangen. U krijgt een behandelbak met materiaal mee. Deze is verzegeld en opent de verpleegkundige Chance@home alleen als dat ’s avonds of ’s nachts nodig is.
 • Eenmaal thuis, belt de verpleegkundige u aan het eind van die dag om te vragen hoe het met u gaat. U krijgt nogmaals uitleg over de thopaz pomp. De zorg thuis is ziekenhuis verplaatste zorg, dat houdt in dat u thuis moet blijven tijdens de behandeling.
 • De volgende morgen belt de verpleegkundige Chance@home met u om het thuisbezoek voor die dag aan te kondigen. Dat kan vanaf 8.30 uur ‘s ochtends. Hoe laat de verpleegkundige bij u komt, is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht wordt.
 • Als de verpleegkundige bij u thuis aanbelt, is zij te herkennen aan het pasje dat ze bij zich draagt. Van te voren is er helaas geen exact tijdstip af te spreken waarop de verpleegkundige bij u langs komt. Het eerste thuisbezoek duurt 30 tot 45 minuten.
 • De verpleegkundige Chance@home voert een aantal controles uit. Zo controleert zij de drain, thopaz pomp en verzorgt ze de wond. Afhankelijk van de lucht- en/of vochtlekkage beoordeelt de verpleegkundige of het doel van de thuisbehandeling wordt bereikt.
 • De verpleegkundige vraagt ook naar uw pijn- en benauwdheidscore. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructie die de verpleegkundige Chance@home heeft gegeven over de drain en thopaz pomp.
 • Daarna maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u voor de volgende dag. Heeft u in de tussentijd klachten? Dan is de verpleegkundige Chance@home altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Mocht het nodig zijn, dan komen wij naar u toe.
 • De thuisbehandeling eindigt wanneer u de volgende dag gebeld wordt door de dienstdoende verpleegkundige Chance@home. Zij belt u na uw bezoek aan de longarts om te vragen hoe het met u gaat. U kunt dan ook nog eventuele vragen stellen.
 • De verpleegkundige komt elke dag bij u thuis, tot er geen lucht- of vochtlekkage meer is. U gaat dan terug naar de Eerste hartlonghulp waar u wordt gezien door de longarts. Er wordt mogelijk een röntgenfoto gemaakt van de longen.
 • De longarts bepaalt of de drain eruit mag. Als dit mag, haalt de verpleegkundige van de Eerste hartlonghulp of longarts-assistent de drain eruit en mag u naar huis.