ISALA

Over Isala Harthuis

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Helaas is hartfalen niet te genezen, maar met de juiste controle en begeleiding kan uw kwaliteit van leven wel verbeteren. Voor patiënten met hartfalen biedt Isala Hartcentrum diverse vormen van controle: de Hartfalenpolikliniek in Isala Harthuis te Zwolle, het hartfalenrevalidatieprogramma in Isala Diaconessenhuis te Meppel en thuisbehandeling via Chance@home.

Controle Hartfalenpolikliniek Isala Harthuis

In de Hartfalenpolikliniek is uw cardioloog de hoofdbehandelaar. Hij bepaalt samen met u het behandelplan. De basis van de behandeling van hartfalen bestaat uit medicijnen en aanpassing van uw eet- en drinkpatroon en uw leefgewoonten. Tijdens de controles op de Hartfalenpolikliniek komt u bij de specialistisch verpleegkundige cardiologie. Deze verpleegkundige begeleidt u persoonlijk, geeft u voorlichting en leert u met hartfalen omgaan. Uw verpleegkundige is ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen en overleg.

Hartfalenrevalidatieprogramma Meppel

Het hartfalenrevalidatieprogramma in Isala Diaconessenhuis is een revalidatieprogramma van elf weken, bedoeld voor mensen met hartfalen die door deze ziekte ernstig worden belemmerd in hun dagelijkse leven. Naast de afdeling fysiotherapie werken ook andere specialismen mee aan dit programma.

Als deelnemer leert u waar uw werkelijke grenzen liggen. Door het trainen wordt u lichamelijk sterker. U traint in een groep van maximaal vijf personen twee keer per week bij twee fysiotherapeuten. Daarnaast krijgt u individueel of per groep adviezen en begeleiding van verschillende andere deskundigen, zoals de hartfalenverpleegkundige, cardioloog, sportarts, maatschappelijk werker, psycholoog en diëtist.

Chance@home: ziekenhuiszorg thuis

Bij Chance@home wordt u thuis begeleid door een team van speciaal opgeleide verpleegkundigen die verbonden zijn aan Isala Hartcentrum. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw cardioloog.

Afhankelijk van uw behandelplan kunt u door de gespecialiseerde verpleegkundige van Chance@home gedurende enkele dagen tot maximaal twee weken zorg krijgen. Tijdens de dagelijkse thuisbezoeken:

  • beoordeelt de verpleegkundige of de behandeling naar wens verloopt of moet worden aangepast.
  • controleert de verpleegkundige onder andere uw bloeddruk, pols en gewicht en dient, indien nodig, ook medicijnen (diuretica) direct in de bloedbaan toe.
  • neemt de verpleegkundige bloed af voor laboratoriumonderzoek om te controleren of de behandeling geen schadelijke bijwerkingen heeft.
  • maakt de verpleegkundige een hartfilmpje/ECG.

Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige de behandeling bij, bijvoorbeeld door extra thuisbezoeken in te plannen of extra medicijnen te geven. De verpleegkundige werkt nauw samen met uw cardioloog en kan te allen tijde overleggen over uw behandeling.

Zorg op maat bij hartfalen

U krijgt persoonlijke zorg van cardiologen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Deze zorgprofessionals hebben passie voor wat zij doen en gaan door tot zij samen met u de best passende oplossing gevonden hebben. Zij begrijpen de impact van een hartprobleem op uw leven en uw omgeving en doen er alles aan om uw zorgen weg te nemen.

Meer informatie

Speciaal voor patiënten met hartfalen heeft Isala:

Ab Rossingh (61) heeft de longziekte COPD en vertelt in dit filmpje over zijn ervaring met Chance@home.