ISALA

Over de afdeling

​Ook Isala Diaconessenhuis biedt een hartrevalidatieprogramma. Hier wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.

Doelen

De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:

 • Hartpatiënten zoveel mogelijk te later terugkeren naar hun bezigheden van de periode voor het optreden van de hartziekte.
 • Het terugdringen van de psychische en sociale problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van de hartziekte.
 • Hartpatiënten de mogelijkheid geven om hun leefstijl aan te passen.

Verwijzing

Uw cardioloog meldt u aan voor een hartrevalidatieprogramma.

Maatwerk

Omdat niet iedereen dezelfde behoefte heeft aan informatie, ondersteuning en lichamelijke training, proberen wij het programma zoveel mogelijk af te stemmen op uw behoeften. Uiteraard kan in de loop van het programma het pakket worden aangepast. Uw ziektebeeld, eigen behoefte, algehele conditie en thuissituatie spelen hierbij een rol.

Onderdelen

Het hartrevalidatieprogramma heeft de volgende onderdelen:

 • Intake gesprek
  In dit gesprek wordt nagegaan welke vorm van revalidatie het beste bij u past. Uw ziektebeeld, eigen behoefte, algehele conditie en thuissituatie spelen hierbij een rol.
 • Inspanningsonderzoek
  Tijdens het hartrevalidatieprogramma vindt er twee keer een inspanningsonderzoek plaats; voordat u start met het bewegingsprogramma en ter afsluiting.

Bijeenkomsten

De informatiebijeenkomsten worden verzorgd door verschillende deskundigen. Iedere deskundige vertelt vanuit zijn vakgebied over de risicofactoren en over de gevolgen van de hartziekte. Natuurlijk komt ook aan de orde hoe u risicofactoren kunt vermijden en uw herstel kunt bevorderen. Dit revalidatieonderdeel bestaat uit vier bijeenkomsten in groepsverband die u met uw partner of een familielid volgt.

Inhoud van de informatiebijeenkomsten:

 • De diëtist geeft informatie over gezonde eet- en drinkgewoonten.
 • De psycholoog bespreekt het voorkomen ven hanteren van gevoelens van angst, neerslachtigheid en geïrriteerdheid, zowel bij de hartpatiënt als bij de partner.
 • De maatschappelijk werker geeft aan welke maatschappelijke gevolgen u kunt ervaren als gevolg van de hartziekte.

Deze zorgprofessionals geven advies over hoe u het beste met deze beperkingen/gevolgen om kunt gaan.

Bewegen

Onder begeleiding van een fysiotherapeut kan de lichamelijke conditie verbeterd worden door sport- en spelactiviteiten. Ook het verkennen van uw eigen grenzen komt aan de orde. U volgt dit onderdeel zonder partner, in groepsverband. De bewegingsmodule heeft een frequentie van twee keer per week en duurt 1,5 uur per keer, zes weken lang.

Afronding

Na de gevolgde revalidatie-onderdelen volgt een eindevaluatie met de hartrevalidatieverpleegkundige. U bespreekt in hoeverre het is gelukt om dat wat u hebt geleerd in de praktijk te brengen.

Patiënten en partners mogen positieve resultaten verwachten van het hartrevalidatieprogramma. Wij kunnen echter niet garanderen dat de gestelde doelen worden behaald. Het realiseren van doelstellingen is namelijk niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma, maar vooral ook van uw eigen situatie en inzet.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de hartrevalidatie in Isala Diaconessenhuis, kunt u contact opnemen met de hartrevalidatieverpleegkundige. Zij beantwoordt uw vragen en neemt zo nodig contact op met de verschillende deskundigen van het revalidatieteam.

Locatie

U vindt de afdeling Hartrevalidatie door het volgen van routenummer 49.

Samenwerking

Isala Diaconessenhuis werkt samen met Sportgeneeskunde Drenthe op het gebied van hartrevalidatie.