ISALA

Over de afdeling

Wetenschappelijk onderzoek in Isala Harthuis

Elk jaar worden er in Isala Hartcentrum zo’n vijftien nieuwe wetenschappelijke onderzoeken opgezet en uitgevoerd. Isala Harthuis is, als onderdeel van Isala Hartcentrum, ook geregeld betrokken bij deze onderzoeken. U als patiënt kunt gevraagd worden deel te nemen aan een onderzoek.

 

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om meer kennis en inzicht te krijgen in het ontstaan en het aantonen van hart- en vaatziekten. Daarnaast zorgt dit onderzoek voor meer kennis over de resultaten van bepaalde nieuwe behandelmethoden, zowel op korte als lange termijn. Of u mee wilt werken aan een onderzoek is geheel uw eigen keuze. Ook wordt u voorafgaand aan een onderzoek altijd om toestemming gevraagd. In de folder Wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten leest u hier meer over.

EU-CaRE

Momenteel doet Isala Harthuis mee aan groot internationaal onderzoek naar hartrevalidatie: EU-Care.

In mei 2015 is dit hartrevalidatieproject van start gegaan waar de Europese Unie goedkeuring aan gegeven heeft. Het doel van dit project is het verbeteren van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van de oudere hartpatiënt. Een netwerk van vooraanstaande hartcentra – waaronder Isala Hartcentrum - en toponderzoeksinstituten uit zeven Europese landen werken eraan mee.

EU-CaRE moet leiden tot nieuwe richtlijnen en behandelprotocollen. Nieuw is dat e-Health hierbij kan worden ingezet. Isala Hartcentrum voert het coördinatorschap van dit project. In Isala Harthuis vragen wij alle 65-pluspatiënten die een hartinfarct hebben gehad, gedotterd zijn en/of omleidingen hebben gekregen, om aan het EU-CaRE-onderzoek mee te werken. In 2018 kan dan gestart worden met het vergelijken, verbeteren en op maat maken van hartrevalidatieprogramma's voor ouderen.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van oudere hartpatiënten is een grote uitdaging binnen Europa. Hart- en vaatziekten leiden elk jaar tot meer dan vier miljoen sterfgevallen in Europa. Ook de ziektelast van hart- en vaatziekten vormt een groot probleem, in het bijzonder bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal oudere hartpatiënten de komende decennia nog verder stijgen en extra druk op de gezondheidszorg uitoefenen.

Op de pagina Toponderzoekers ontvangen 6,4 miljoen euro voor Europees hartrevalidatieproject leest u meer over het project EU-CaRE.