ISALA

Over de afdeling

​De Intensive care in Diaconessenhuis verleent intensieve verpleging en bewaking aan ernstig zieke patiënten bij wie één of meer orgaanfuncties (bijvoorbeeld ademhaling, hart, of nieren) zijn verstoord of uitgevallen.

Een opname op de Intensive care wordt vaak als ingrijpend ervaren. Isala Diaconessenhuis werkt daarom met een nazorgtraject om deze periode op de Intensive care te verwerken. Patiënten die van de Intensive care zijn overgeplaatst naar een verpleegafdeling, krijgen bezoek van een IC-verpleegkundige.

Medium Care

Patiënten op de Medium care (MC) komen óf van de Intensive care (IC) en verkeren in een situatie waarbij mogelijk nog complicaties kunnen optreden, óf ze komen van een verpleegafdeling waar hun gezondheidstoestand dusdanig is veranderd dat zij aanzienlijk zieker zijn geworden.

Eerste harthulp en Coronary care

Wij nemen patiënten op de Eerste harthulp op, als we denken dat er sprake is van een hartinfarct, hartritmestoornissen, hartfalen. Ook nemen we patiënten op ter observatie. Na een aantal uren wordt bepaald of de patiënt naar Coronary care gaat of overgeplaatst wordt naar de verpleegafdeling Cardiologie.
Vaak wordt op de Coronary care onderzoek verricht in de vorm van een ECG, echocardiografie, ergometrie, bloedonderzoek of hartkatheterisatie.

Nazorgtraject

Een opname op de Intensive Care wordt vaak als ingrijpend ervaren. Patiënten kunnen onder andere last krijgen van: angst, slaapstoornissen, spierzwakte, gewichtsverlies, verminderde eetlust of concentratieproblemen. Daarom biedt Isala Diaconessenhuis een nazorgtraject aan. Nazorg kan helpen om de ingrijpende periode op de Intensive Care te verwerken.

Nazorg na overplaatsing

Het nazorgtraject is bedoel voor IC-patiënten die langdurig opgenomen en/of beademd zijn. Patiënten die van de Intensive care zijn overgeplaatst naar een verpleegafdeling, krijgen bezoek van een IC-verpleegkundige. De IC-verpleegkundige biedt begeleiding en beantwoordt vragen van de patiënt en zijn of haar naasten.

Bezoek aan nazorgpoli

Na ontslag uit het ziekenhuis worden u en uw naasten uitgenodigd voor een gesprek op de nazorgpoli. Voorafgaand aan het gesprek vult u een vragenlijst in. De IC-verpleegkundige neemt de vragenlijst met u door. Daarnaast is het mogelijk om samen met de IC-verpleegkundige de Intensive care te bezoeken en een gesprek met de intensivist te voeren. De intensivist kan vragen beantwoorden, advies voor herstel geven en waar nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker.