ISALA

Over de afdeling

Op de afdeling Interne geneeskunde van Isala volgen artsen een opleiding tot basisarts of tot medisch specialist zoals internist, maag-, darm- en leverarts (MDL-arts), cardioloog, longarts of een ander (deel-)specialisme. Stages maken deel uit van de opleiding. Tijdens uw behandeling kunt u deze artsen in opleiding tegenkomen. Zij worden allemaal intensief begeleid door gekwalificeerde internisten, die tevens de supervisie hebben.

Naast artsen in opleiding kunt u op de verschillende interne verpleegafdelingen, dagbehandeling en poliklinieken ook verpleegkundigen tegenkomen die een specialistische opleiding volgen. ​