ISALA

A.J. ter Schiphorst-Halfweeg

Functie
keel-, neus- en oorarts

Aandachtsgebied(en)
Foniatrie (stem) en Otologie (oor)

Geboortejaar: 1960
Opleidingsplek: Groningen

Medisch specialist sinds 1994
Werkzaam bij Isala sinds 1994
Werkplek naast Isala: Isala Kampen
Relevante lidmaatschappen of nevenfuncties: Secretaris Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-en halsgebied.
Neemt zitting in speciale spreekuren: Foniatrie ​


Werkzaam op de afdeling