ISALA

Over de afdeling

Fijn, uw kind kan weer mee naar huis.

 


Ontslag

De behandelend arts beslist wanneer uw kind naar huis kan. Zodra dit bekend is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Voordat u samen met uw kind naar huis gaat, heeft u een gesprek met de verpleegkundige over eventuele bijzonderheden, wat u thuis eventueel moet doen of laten, waar op gelet moet worden en eventuele richtlijnen voor wondverzorging en medicatie. 

Bij ontslag wordt er meestal een afspraak gemaakt op de polikliniek. U bespreekt dan of thuis alles naar wens verloopt. Zo ja, dan krijgt u geen nieuwe afspraak . U kunt dan voor begeleiding terecht bij de huisarts of het consultatiebureau. Heeft u kind wel specialistische begeleiding nodig, dan maakt u vervolgafspraken bij één van onze kinderartsen.


Weer thuis

Thuiskomen is een feest. Uw kind zal het ziekenhuis echter niet meteen vergeten. Ondanks alle voorbereiding en begeleiding blijft een opname in het ziekenhuis een enorme ervaring. Hulpmiddelen bij de verwerking zijn bijvoorbeeld boeken die over het ziekenhuis gaan of het uitvoeren van een rollenspel waarbij uw de ziekenhuissituatie nabootst. Wanneer u toch met vragen blijft zitten bijvoorbeeld over het gedrag van uw kind, kunt u onder andere terecht bij uw huisarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw woonplaats.


Vervroegd ontslag

De afdeling Kindergeneeskunde besteedt veel aandacht aan vernieuwing in de zorg. Eén van onze vernieuwingen is vervroegd ontslag met sondevoeding. Wij bieden de mogelijkheid om uw kind vervolgens thuis te leren drinken uit borst of fles. Hierbij wordt u intensief begeleid door de verpleegkundigen van de afdeling Kindergeneeskunde en uw eigen wijkverpleegkundige. Dit is een unieke mogelijkheid in Nederland. Lees meer over Vervroegd ontslag met sondevoeding.


Iets vergeten?

Heeft u in het ziekenhuis iets laten liggen? Neem dan contact op met het Servicebureau via (038) 424 65 00. Als uw eigendommen zijn gevonden, worden deze hier achtergelaten.


*Waar ‘ouders’ staat kan ook ‘verzorgers’ gelezen worden.