ISALA

Specialisten en medewerkers

De afdeling Kindergeneeskunde is afgestemd op kinderen. De medewerkers zijn dan ook gespecialiseerd in het werken met kinderen.

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Als uw kind zich in ons ziekenhuis laat behandelen, betekent dit dat u te maken kunt krijgen met artsen in opleiding, verpleegkundigen in opleiding en andere zorgverleners die in opleiding zijn. De medisch specialist is als behandelend arts verantwoordelijk voor de medische behandeling.

Naast verpleegkundig specialisten en kinderartsen werken er meer deskundigen op de afdeling Kindergeneeskunde.

Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn afgestudeerde basisartsen die mogelijk de opleiding tot kinderarts volgen. Zij werken onder supervisie van de kinderartsen. U zult vaak met arts-assistenten te maken krijgen, in acute gevallen en voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding. Zij lopen stage (co-schappen) op de afdeling Kindergeneeskunde. Voor hun leerproces is het belangrijk dat zij ook kinderen kunnen onderzoeken. Hebt u er bezwaar tegen dat een co-assistent uw kind nakijkt? Geeft u dit dan aan.

Kinderverpleegkundigen

De kinderverpleegkundigen verzorgen de kinderen op de afdeling Kindergeneeskunde. Dit doen zij zoveel mogelijk samen met u als ouders/verzorgers. De verpleegkundigen zijn de intermediairs tussen u/uw kind en de arts:

 • Zij informeren u en uw kind over komende onderzoeken.
 • Zij informeren de arts die uw kind komt onderzoeken over de toestand van het kind. Ook assisteren ze bij het onderzoek.

Daarnaast coördineren zij de dag van uw kind. De kinderverpleegkundigen zorgen ervoor:

 • dat onderzoeken plaatsvinden op geschikte tijdstippen
 • dat er niet te veel onderzoeken zijn op één dag
 • dat uw kind rust en regelmaat heeft.

Afdelingsassistenten

Afdelingsassistenten assisteren de kinderverpleegkundigen. Zij:

 • helpen bij het bereiden van voedingen
 • zorgen ervoor dat de afdeling schoon blijft (denk aan couveuses)
 • zorgen dat de afdeling goed bevoorraad blijft.

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van uw kind tijdens de ziekenhuisopname. Zij:

 • bieden uw kind afleiding door spel, speelgoed en activiteiten
 • geven voorlichting en begeleiding aan uw kind en u
 • observeren uw kind. Hierdoor kan het behandelplan nog beter op uw kind afgestemd worden.

Voedingsassistenten

De voedingsassistenten voorzien uw kind van eten en drinken. Zij informeren naar de wensen van uw kind en helpen het te kiezen uit het menu. Ook brengen ze maaltijden op de afdeling rond en helpen – zo nodig – bij het eten en drinken. Volgt uw kind een dieet, dan houdt de voedingsassistent bij welke voeding het krijgt.

Maatschappelijk werkers

Ziekte, behandeling en opname van een kind in het ziekenhuis kunnen extra druk leggen op ouders/verzorgers. Zo kunt u bijvoorbeeld problemen ervaren in de relatie, in het gezin of op het werk. Mocht u hiermee te maken hebben, dan kunt u hulp of advies krijgen van een van de maatschappelijk werkers in het ziekenhuis. De verpleegkundigen kunnen u in contact brengen met de maatschappelijk werkers.​

Medisch psychologen

Binnen Isala werken diverse medisch psychologen. Dat zijn onder andere kinder- en jeugdpsychologen. Zij zijn GZ- en klinisch psychologen, gespecialiseerd in het werken met kinderen tot 18 jaar en hun gezinnen. Een medisch psycholoog heeft onder meer kennis van het omgaan met:

 • chronische of ernstige ziekten
 • de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen
 • het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties
 • methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden
 • de invloed van medicatie op gedrag.