ISALA

Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Zwolle. Bent u patiënt in Isala Diaconessenhuis Meppel, houdt er dan rekening mee dat werkwijzen soms af kunnen wijken van Isala Zwolle. Stel uw vraag gerust aan uw arts.


Verwijzing

Heb ik een verwijzing nodig om bloed te laten prikken?

Ja, u kunt uitsluitend bloed laten prikken op verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist.

 

Mijn behandelend arts heeft mij een verwijzing gegeven om bloed te laten prikken. Moet ik daar een afspraak voor maken?

Voor bloedafname hoeft u geen afspraak te maken. Van uw arts krijgt u een aanvraagformulier mee. Hierop heeft hij aangekruist welke onderzoeken wij moeten uitvoeren. Hiermee kunt u zich melden aan de balie van Diagnosepunt (Dokter Spanjaardweg, gebouw A), aan de balie Bloedafname (V4.0) of op één van de prikposten in de regio. Hierna kun u plaatsnemen in de wachtruimte totdat de medewerker u oproept. Voor een functietest moet u wél altijd een afspraak maken via telefoonnummer (038) 424 52 34.

Bloedprikken

Kan ik mij tegelijkertijd laten prikken voor de huisarts en de trombosedienst?

Ja, u kunt in één keer bloed laten afnemen voor zowel de huisarts als de trombosedienst.

 

Wat moet ik meebrengen als ik ga bloedprikken?

Het aanvraagformulier dat u hebt meegekregen van uw behandelend arts, een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw afsprakenkaartje. Heeft u (nog) geen afsprakenkaartje? Neem dan ook het polisblad of de zorgpas van uw zorgverzekeraar mee.

 

Waarmee moet ik rekening houden als ik bloed moet laten prikken?

Als u voor een onderzoek nuchter moet zijn, hoort u dit vooraf van uw behandelend arts. Nuchter houdt in dat u van tevoren niets mag eten en drinken. Of u nuchter moet zijn, staat ook aangevinkt links boven aan het aanvraagformulier dat u hebt meegekregen van uw behandelend arts.

Urine en/of ontlasting

Mijn behandelend arts heeft mij een verwijzing gegeven om urine of ontlasting voor laboratoriumonderzoek te verzamelen. Waar kan ik dat inleveren?

Urine en ontlasting kunt u in een afgesloten potje inleveren aan de balie van Diagnosepunt (Dokter Spanjaardweg, gebouw A) of bij de Bloedafname (V4.0) van Isala. Ook kunt u hiervoor terecht bij een van onze medewerkers op de prikposten in de regio. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem wel altijd uw afsprakenkaartje mee. Heeft u (nog) geen afsprakenkaartje? Neem dan het polisblad of de zorgpas van uw (nieuwe) zorgverzekeraar mee (en uw identiteitsbewijs).

Afgenomen lichaamsmateriaal

Wat gebeurt er met het afgenomen lichaamsmateriaal na onderzoek?

Het bloed, de urine of ontlasting die u hebt afgestaan, gebruiken we in principe alleen om het aangevraagde onderzoek te doen. Het overgebleven lichaamsmateriaal kán soms voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In dat geval verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, waardoor het materiaal niet meer naar u te herleiden is. Als extra afname van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is, vragen wij u altijd om toestemming. Hebt u hiertegen bezwaar, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar of degene die uw bloed, urine of ontlasting af- of aanneemt.