ISALA

Over de afdeling

​Als u bij het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Zwolle komt, bent u waarschijnlijk net bij uw huisarts of specialist geweest. Om vast te stellen wat er precies aan de hand is of in hoeverre uw behandeling aanslaat is vaak nader onderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar de conditie van een van uw organen of naar een specifieke lichaamsfunctie. Deze onderzoeken voert het KCL onder andere uit.

Bloedprikken en functietesten

Afhankelijk van het soort onderzoek, laat u bij ons bloed prikken of levert u urine of ontlasting in. Door verschillende stoffen in het lichaamsmateriaal te meten, kunnen wij vaststellen of er afwijkende waarden zijn. Op basis van deze bevindingen kan de laboratoriumspecialist een diagnose stellen of uw arts helpen bij het stellen van de diagnose. Het KCL is dus belangrijk voor goede en efficiënte zorg.
Naast bloed-, urine- of ontlastingonderzoek voert het KCL vruchtbaarheidsonderzoek en diverse onderzoeken naar erfelijke ziekten uit, waaronder DNA-onderzoek.

Kosten laboratoriumonderzoek

Regelmatig krijgen wij vragen over de kosten van laboratoriumonderzoek. Wij zijn niet in staat om voor elk individueel geval een kostenopgave te doen. U kunt namelijk via een medisch specialist naar ons verwezen zijn, dan vallen de kosten onder een DBC. Informatie vindt u hierover op onze website ‘Vergoeding van zorg'.
Als u door uw huisarts naar ons verwezen wordt, gelden de landelijke tarieven (de NZA-tarieven) voor de meest aangevraagde onderzoeken. Het tarief bestaat uit een bedrag voor het bloedprikken en de bedragen voor de afzonderlijke onderzoeken. Het bedrag voor het bloedprikken is nu 10.60 euro. Afhankelijk van uw verzekeringspakket kan uw zorgverzekeraar andere afspraken gemaakt hebben.

Naast de diverse laboratoriumonderzoeken heeft het Klinisch Chemisch Laboratorium nog andere taken en verantwoordelijkheden:

Bloeduitgifte en trombosedienst

  • Bloeduitgifte
    In het laboratorium bewaren wij bloed(producten) die we op een later tijdstip uitgeven voor bloedtransfusies (bijvoorbeeld tijdens een operatie). Dit bloed(product) is afkomstig van bloeddonoren die zijn geregistreerd bij de Sanquin bloedbank Nederland.
  • Trombosedienst
    Het KCL onderhoudt een eigen trombosedienst. Deze dienst zorgt voor patiënten met een historie van trombose: een ongewenste bloedstolling. Op de site van de trombosedienst vindt u hierover meer informatie.

Wetenschappelijk en trialonderzoek

De medewerkers van het KCL zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klinische chemie. Daarnaast voeren wij voor Isala patiëntgebonden onderzoeken uit. Hiervoor komen alleen zogenaamde trialonderzoeken in aanmerking die de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) heeft goedgekeurd.

Meedoen?

Het kan zijn dat uw behandelend arts u vraagt mee te doen aan een trialonderzoek. Hiervoor krijgt u vooraf mondelinge informatie van uw arts en aanvullende schriftelijke informatie over het hoe en waarom van het onderzoek. Om mee te doen, moet u schriftelijk toestemming verlenen. Wilt u weten of op dit moment voor u een relevant trialonderzoek loopt? Vraag uw behandelend arts ernaar.

Opleiding

Isala is een groot opleidingsziekenhuis. Het overdragen van kennis is een belangrijk element. Ook bij het KCL leiden wij toekomstige laboratoriumspecialisten en medewerkers op. Daarom kunt u bij uw bezoek aan het laboratorium arts-assistenten, klinisch chemici, analisten en doktersassistenten in opleiding tegenkomen.

Kwaliteit

Het KCL is sinds 12 december 2002 geaccrediteerd volgens CCKL. Dit certificaat waarborgt dat ons laboratoriumonderzoek van aanvraag tot en met uitslag met hoge betrouwbaarheid en kwaliteit wordt uitgevoerd. Elke twee jaar controleert de CCKL of wij (nog steeds) voldoen aan hun strenge eisen. Zo bent u bij ons altijd verzekerd van topzorg.