ISALA

Over de afdeling

​Het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Diaconessenhuis Meppel doet door middel van bloedonderzoek, onderzoek naar ziektes, het effect van behandelingen en de (erfelijke) aanleg voor bepaalde aandoeningen. Daarnaast hoort het uitzoeken en uitgeven van transfusiebloed tot de taken van het Klinisch chemisch laboratorium.

Het Klinisch chemisch laboratorium verricht namens medisch specialisten, (huis)artsen en verloskundigen, laboratorium-geneeskundig onderzoek in bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen voor diagnostiek en behandeling.

Locaties

U kunt zowel in Isala Diaconessenhuis Meppel als in Isala Diaconessenhuis Steenwijk terecht voor bloedafname, het inleveren van te onderzoeken materiaal, het uitvoeren van endocrinologische functietesten, het maken van een fundusfoto en voor informatie en voorlichting.

U kunt op de volgende tijdstippen terecht bij het Klinisch Chemisch Laboratorium in Meppel en Steenwijk:

Isala Diaconessenhuis Meppel

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
  • Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Isala Diaconessenhuis Steenwijk

  • Maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur
  • Dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Daarnaast kunt u voor de afname van bloed terecht op diverse prikplaatsen. Een overzicht van deze locaties vindt u in de folder Prikposten. Zo nodig kan er bij (bedlegerige) patiënten thuis bloed afgenomen worden.

In de meeste gevallen hoeft u geen afspraak te maken en kunt u direct naar de prikkamer van het laboratorium. Voor enkele onderzoeken moet u wel een afspraak maken.

Voor enkele onderzoeken moet u wel een afspraak maken. Wel heeft u altijd een patiëntenkaart nodig. Deze kunt u laten maken bij de receptie. Hiervoor is het belangrijk dat u een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) meeneemt.

Kinderen

Bloedprikken kan voor jonge kinderen een vervelende ervaring zijn. Het laboratorium heeft daarom één van de prikkamers in Isala Diaconessenhuis speciaal ingericht voor kinderen. Deze prikkamer is kleurrijk ingericht en met extra aandacht proberen wij de bloedafname zo kindvriendelijke mogelijk te laten verlopen.

Onderzoeken

Het Klinisch chemisch laboratorium voert verschillende onderzoeken uit. Na onderzoeken in het laboratorium blijft er soms een kleine hoeveelheid bloed of urine over. Dit materiaal kan (zonder persoonlijke gegevens) gebruikt worden voor het ijken van apparatuur en kwaliteitscontroles.

Als u bezwaar heeft tegen een dergelijk gebruik, horen wij dat graag. Voor alle overige toepassingen van overgebleven lichaamsmateriaal vragen we vooraf uw toestemming.

Fundusfoto

Het Laboratorium heeft een aparte cabine beschikbaar voor het maken van fundusfoto’s. Diabetespatiënten die periodiek, met een aanvraag van hun arts, voor onderzoek naar Isala Diaconessenhuis komen, kunnen zonder afspraak terecht.

Een fundusfoto is een foto van het netvlies van het oog. Met een fundusfoto kunnen afwijkingen aan de bloedvaten worden geconstateerd, wat met name voor diabetespatiënten van groot belang is. Isala Diaconessenhuis maakt ruim 5000 fundusfoto's per jaar, zowel in Isala Diaconessenhuis Meppel als in Isala Steenwijk.

Urine onderzoek 24 uur

Door middel van onderzoek kunnen we bepaalde stoffen meten die uitgescheiden worden met de urine. Welke stoffen onderzocht worden, hangt af van de klachten. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren wordt aan patiënten gevraagd om 24 uur urine te verzamelen.

De doktersassistente geeft u een aanvraagformulier voor dit onderzoek mee. U hoeft geen afspraak te maken, maar kunt direct met dit formulier naar de prikkamer van het laboratorium gaan. Daar krijgt u een verzamelvat voor het opvangen van uw urine.

Om het onderzoek te laten slagen, wordt u gevraagd een aantal adviezen te volgen, die u ook vindt in de folder.

Endocrinologische functietest

Het endocrinologisch onderzoek houdt zich bezig met de hormonen. Met dit onderzoek kunnen betere diagnoses worden gesteld bij verschillende aandoeningen, zoals schildklierafwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen.

Prenatale diagnostiek

Bij prenatale diagnostiek gaat het om het opsporen en zo mogelijk behandelen van aanlegstoornissen en ziekten bij het ongeboren kind.

Bloedonderzoek en echoscopie voert het team in ons ziekenhuis zelf uit. Voor de vlokkentest en vruchtwaterpunctie werken wij vooral samen met Isala in Zwolle. Ook voor prenataal onderzoek en ernstige zwangerschapsproblemen vindt er structureel overleg plaats met de collega-specialisten van Isala. In bepaalde gevallen verwijzen wij patiënten ook naar Isala.

Vetstofwisseling onderzoek

Met het vetstofwisseling onderzoek kunnen verschillende vet bestanddelen van uw bloed (bijvoorbeeld cholesterol) bepaald worden. Voor het vetstofwisseling onderzoek hoeft u geen afspraak te maken. U kunt direct naar de prikkamer van het laboratorium in Isala Diaconessenhuis gaan. De assistente van de prikkamer neemt bij u bloed af. U kunt uw bloed ook laten prikken in Isala Diaconessenhuis Steenwijk.

Op de dag voor het onderzoek mag u geen alcohol gebruiken. Bovendien mag u na 20.00 uur niets meer eten. Ook mag u op de dag van het onderzoek ’s morgens niets eten. Alleen toegestaan zijn: water en thee (zonder suiker en melk). Meer informatie over het onderzoek vindt u in de folder.

Informatie aan apothekers

Bij bloedonderzoek wordt vaak ook de nierfunctie onderzocht. Die kan normaal of verminderd zijn. Deze informatie is soms ook van belang bij de keuze of dosering van bepaalde medicijnen. Wij willen daarom informatie over de nierfunctie toegankelijk maken voor apothekers in Meppel en Staphorst.

In de praktijk betekent dit dat de apotheker informatie over uw nierfunctie kan opvragen als u bepaalde geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Indien nodig overlegt de apotheker met uw behandeld arts. Zo dragen we bij aan medicatieveiligheid. Wij hopen u met deze service van dienst te zijn. Als u bezwaar heeft tegen deze werkwijze kunt u bij de bloedafname de invulstrook van de informatiefolder invullen en aangeven bij het Klinisch chemisch laboratorium.

Bij bloedafname tijdens uw ziekenhuisopname, kunt u uw bezwaar doorgeven aan de laboratoriummedewerker die bloed bij uw afneemt. Het laboratorium zorgt er dan voor dat apothekers uw nierfunctie-uitslagen niet krijgt.