ISALA

Over de afdeling


CCKL

Keurmerk logo

​Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met lichaamsmaterialen die aan de medewerkers zijn toevertrouwd. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

Isala Zwolle heeft voor diverse laboratoria een erkenning van CCKL:

  • Klinisch Chemisch Laboratorium
  • Ziekenhuisapotheek
  • Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten​
  • Trombosedienst.

Isala Diaconessenhuis Meppel heeft voor diverse laboratioria een erkenning van CCKL:

  • Klinisch Chemisch Laboratorium
  • Ziekenhuisapotheek
  • Trombosedienst.

Kwaliteitmanagement systeem ISO 9001

Keurmerk logo

Het ISO 9001 keurmerk is door DEKRA afgegeven voor het klinisch chemisch analyseren van draagbare bloedglucosemeters ten behoeve van toelating op de Nederlandse consumentenmarkt. Het Klinisch chemisch laboratorium verricht deze klinisch chemische analyses in opdracht van TuV Rheinland Nederland BV.


JACIE

Keurmerk logo

Patiënten met bloed- en lymfklierkanker en bepaalde bloedziekten kunnen in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie. Door een stamceltransplantatie worden de stamcellen die zijn vernietigd door chemo- of radiotherapie, vervangen door goed functionerende stamcellen die het beenmerg herstellen. De afdeling Hematologie en het Klinisch chemisch laboratorium in Isala Zwolle werken nauw samen op dit gebied. ​​

Eens in de vier jaar bezoeken inspecteurs stamceltransplantatiecentra in Europa om de kwaliteit van deze specifieke zorg te beoordelen. Na een positieve eindbeoordeling verleende JACIE een heraccreditatie en ontving Isala Zwolle van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe vergunning. Meer informatie vindt u op: www.jacie.org.


SBB certificaat erkend leerbedrijf

Keurmerk logo

​Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:
Isala Klinisch Chemisch Lab en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

 


JCI-accreditatie

Keurmerk logo

Isala heeft het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor dit keurmerk is er gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt.

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation). Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. Bekijk de geaccrediteerde zorginstellingen in Nederland.