ISALA

Specialisten en medewerkers

Op onze poliklinieken komt u in contact met professionele en gemotiveerde ziekenhuismedewerkers die u de best mogelijke zorg willen bieden. Niet alleen longartsen, maar ook arts-assistenten, gespecialiseerde longverpleegkundigen, secretaresses en longfunctieanalisten.

Arts-assistenten

Arts-assistenten kunnen hun opleiding tot longarts volledig binnen Isala volgen. Een van de longartsen zal als opleider de arts-assistenten begeleiden in hun stages en specialisaties.

Naast de arts-assistenten in opleiding tot longarts zijn er vaak ook twee assistenten in opleiding voor een ander specialisme (interne geneeskunde of cardiologie) werkzaam binnen Longgeneeskunde in het kader van een stage.

Longverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten/physician assistants
Onder de afdeling Longverpleegkundigen vallen verschillende functies, onder andere de verpleegkundig specialisten, physician assistants en de maatschappelijk werker. De longverpleegkundigen werken nauw samen met de longartsen. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen houden zich onder andere bezig met:

  • voorlichting aan patiënten over het ziektebeeld astma/ longziekten
  • medicijninstructie aan patiënten
  • coördinatie van de longrevalidatie
  • begeleiden van mensen die willen stoppen met roken
  • coördinatie van OSAS diagnostiek
  • coördinatie van de contacten met bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorg.

De gespecialiseerde verpleegkundige voert zowel verpleegkundige als medische taken uit en wordt veelal poliklinisch ingezet voor het overnemen van spreekuren van longartsen.

Longfunctieanalisten

Longfunctieanalisten verrichten ondersteunende diagnostiek voor de verschillende longartsen. Tot de aandachtsgebieden van de longartsen behoren allergologie, chronische hoest, longkanker, revalidatie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, longfibrose en pulmonale hypertensie. Longfunctieanalisten richten zich op deze ziektebeelden, waarbij zij speciale onderzoeksmethoden en longfunctiemetingen uitvoeren. Ook assisteren de longfunctieanalisten bij de uitvoering van de bronchoscopiën.

Secretariaatsmedewerkers

Bij het secretariaat van de polikliniek Longziekten kunt u een afspraak maken met een longarts of een longverpleegkundige. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.​