ISALA

Over de afdeling

De Mammapolikliniek van het Oncologisch centrum heeft zich onder meer gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van borstkanker en het voorstadium van borstkanker. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Jaarlijks wordt bij ongeveer 14.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Dit betekent dat één op de acht vrouwen ooit borstkanker krijgt. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen de diagnose borstkanker. In Isala komen jaarlijks ongeveer 1300 vrouwen voor onderzoek van een afwijking in de borst of een andere klacht van de borst. Bij ruim 400 vrouwen wordt de diagnose borstkanker of het voorstadium daarvan gesteld.

Op de Mammapolikliniek komen patiënten voor onderzoek, behandeling en controle van goedaardige borstaandoeningen en borstkanker.

Onderzoek

Elke maandag, dinsdag en donderdag kunnen patiënten terecht voor een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek. Er kan onderzoek plaatsen vinden vanwege een klacht van de borst of na verwijzing door het bevolkingsonderzoek.

Wij streven naar spoedig en zorgvuldig onderzoek van alle mensen met een probleem van de borst. Ons doel is een spoedige geruststelling voor wie dit mogelijk is en zorgvuldig onderzoek en een vlotte start van de behandeling voor wie dit noodzakelijk is. Daarbij staan alle moderne middelen ons ter beschikking, zoals: MRI, PET-CT-scan, lokalisatie van borsttumoren met radioactieve jodiumbron. De mogelijkheid van (directe) reconstructie door een plastisch chirurg wordt voor iedere patiënt zorgvuldig overwogen.  In de patiëntenfolder Mammapolikliniek hebben wij beschreven hoe een eerste bezoek aan de Mammapolikliniek verloopt.

Behandeling

Wanneer u bij u een goedaardige borstafwijking (mastopathie) is vastgesteld kan het nodig zijn tot behandeling over te gaan. Wanneer bij u borstkanker of een voorloperstadium daarvan wordt vastgesteld, zal altijd tot behandeling worden overgegaan. De behandeling van borstkanker is multidisciplinair. Dat betekent dat er meerdere specialisten bij betrokken zijn. Elke maandag, dinsdag en donderdag stemmen zij de zorg voor patiënten met borstkanker onderling af en streven zo naar optimale kwaliteit van zorg. Leidraad is de landelijke richtlijn voor de behandeling van borstkanker.

Soms is het nodig aanvullend onderzoek te doen voordat een definitief behandelvoorstel met u kan worden besproken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een MRI van de borsten. Ook kan het gaan om een echogeleid mammabiopt. Een biopt kan informatie geven over specifieke kenmerken van de kwaadaardige cellen. Soms is aanvullend onderzoek naar eventuele uitzaaiingen noodzakelijk, dan kan een PET-CT scan worden gemaakt. Dit gebeurt alleen wanneer hier een specifieke reden voor is.

De uitslagen van aanvullende onderzoeken worden altijd opnieuw in het multidisciplinaire team besproken, voordat deze en het behandelvoorstel met u worden besproken. Vaak is er sprake van combinaties van behandelingen: operatie, radiotherapie (bestraling), chemotherapie, hormonale therapie en doelgerichte (targeted) therapie. Uw specialisten en de regieverpleegkundigen zullen u over de voorgestelde behandeling(en) uitvoerig informeren. Dat gebeurt mondeling, maar u kunt de informatie ook nalezen bij het patiëntenfolderoverzicht op deze website. Indien gewenst kunt u hiervan een uitgeprinte versie krijgen.

Controle

Na de behandeling van borstkanker of het voorloperstadium daarvan, blijft u gedurende een aantal jaren onder controle in het ziekenhuis. In een persoonlijk nazorgplan wordt aangegeven hoe lang u onder controle blijft en welke (verpleegkundig) specialisten u zult zien.

De chirurgische controles worden uitgevoerd door verpleegkundig specialisten. Zij zijn opgeleid om een aantal medische taken van de arts over te nemen. Zij bespreken met u de uitslagen van onderzoeken, bijvoorbeeld mammografie en MRI. Zij voeren lichamelijk onderzoek uit en bespreken met u eventuele klachten en vragen

Samenwerking

Er is nauwe samenwerking met de afdeling Klinische genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De klinisch genetici (erfelijkheidsdeskundigen) houden spreekuren binnen Isala.