ISALA

Over de afdeling

Tijdens het behandeltraject én in de controlefase vragen wij u geregeld een formulier in te vullen, de Lastmeter. Op deze zogenoemde Lastmeter kunt u aangeven hoe het met u gaat. Zo kunnen wij eventuele problemen in kaart brengen en samen met u zoeken naar een oplossing. Met behulp van de lastmeter hopen wij inzicht te krijgen in problemen die spelen, om zo de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren .

Indien nodig kan de regieverpleegkundige u doorverwijzen naar één van de ondersteunende disciplines van Isala Oncologisch centrum. Ook kent zij mogelijkheden voor ondersteuning buiten het ziekenhuis.
Over de mogelijkheden voor ondersteunende zorg in Isala leest u in de patiëntenfolder Ondersteunende zorg.

Het programma Fysiek herstel kunnen patiënten tijdens hun behandeling vanwege kanker volgen om hun conditie zo goed mogelijk op peil te houden. In nazorgcentrum IntermeZZo wordt ook ondersteunende zorg geboden aan mensen tijdens en na hun behandeling vanwege kanker.