ISALA

Over de afdeling

​De Mammapolikliniek van Isala Diaconessenhuis Meppel is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen. Op de Mammapolikliniek werkt een gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen nauw samen met als gezamenlijk doel het stellen van een snelle en deskundige diagnose en het bieden van een optimale behandeling aan alle patiënten. Goede zorg, duidelijke informatie en begeleiding op maat staan hierbij centraal.

Uw eerste bezoek

Als u iets ongewoons voelt in uw borst, wilt u uiteraard zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er aan de hand is. De eerste onderzoeken die u krijgt om te bepalen of u borstkanker heeft, vinden zoveel mogelijk plaats op één dag, tijdens uw eerste bezoek. Dit is intensief en spannend, maar op deze manier weet u wel zo snel mogelijk waar u aan toe bent. 

De onderzoeken bestaan uit een intake gesprek, een lichamelijk onderzoek, een beeldvormend onderzoek door middel van een mammografie en/of een echografie. Als uw arts het nodig vindt zal er ook een punctie of biopsie gedaan worden. U krijgt na vijf werkdagen de uitslag van deze onderzoeken.

Intake gesprek

Nadat u zich heeft gemeld, wordt u ontvangen door de mammacare verpleegkundige, een verpleegkundige die gespecialiseerd is in borstafwijkingen. Zij zal u een aantal vragen stellen over uw klachten.

Lichamelijk onderzoek

Vervolgens zal de verpleegkundige of de chirurg een lichamelijk onderzoek uitvoeren, dat bestaat uit het bekijken en (be)voelen van uw borsten en de lymfeklieren onder de oksels, rondom het sleutelbeen en bij het borstbeen.

Beeldvormend onderzoek onderzoek

Als de chirurg een reden ziet tot verder onderzoek zal er van uw borsten een mammografie worden gemaakt op de afdeling Radiologie. Als er aanleiding voor is, wordt er ter aanvulling ook nog een echografie gemaakt.

Onderzoek van cellen en weefsel

Bovenstaande onderzoeken geven een indicatie van het al dan niet kwaadaardig zijn van een afwijking. Om deze diagnose echter met zekerheid te kunnen stellen is een punctie of een biopsie noodzakelijk.

Vervolg

Na bovenstaande onderzoeken worden er verdere afspraken met u gemaakt en zit uw eerste bezoek aan de Mammapolikliniek er op. U bent vast moe en gespannen en hebt tijd nodig om alles even te laten bezinken. U krijgt een vervolgafspraak mee voor een week later om dan de uitslagen met de chirurg te bespreken. Tijdens deze tweede afspraak zullen alle bevindingen op een rijtje worden gezet en zult u een advies krijgen over de te nemen vervolgstappen.

Meenemen naar uw eerste bezoek

Voor een bezoek aan de Mammapolikliniek neemt u het volgende mee:

 • Verwijsbrief van uw huisarts
 • Uw afsprakenkaart; als u voor het eerst komt of als er gegevens gewijzigd zijn, kunt u dit bij de receptie laten registreren
 • Identiteitsbewijs
 • Medicijnlijst.

Het is raadzaam uw partner, familielid of een vriend(in) mee te nemen om u gezelschap te houden en u ter zijde te staan.

Uitslag

De polikliniekassistente plant binnen vijf werkdagen na het eerste bezoek aan de Mammapolikliniek een tweede polikliniek bezoek. Tijdens dit bezoek bespreken de chirurg en de mammacare verpleegkundige of de verpleegkundig specialist met u de uitslag van de onderzoeken. U krijgt nu te horen of u borstkanker of een goedaardige afwijking in uw borst heeft.

Alles wordt op een rijtje gezet en u krijgt veel informatie. Dit is een belangrijk en spannend moment en het is daarom raadzaam iemand mee te nemen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een vriendin. Het is ook verstandig om uw vragen van te voren te noteren en deze mee te nemen naar deze afspraak.

Voorlopige uitslag

Indien de uitslag ongunstig is, volgt er een moeilijke en onzekere periode. U weet dat u borstkanker heeft maar het is soms nog niet bekend om welke vorm het gaat. U heeft veel vragen maar uw arts heeft nog niet alle antwoorden. Het is dus ook nog niet duidelijk wat de volledige behandeling moet zijn en wat de prognose is. Om dit te bepalen moet er eerst een operatie volgen. Als de operatie achter de rug is en de patholoog het tumorweefsel heeft onderzocht, krijgt u opnieuw een uitslag. Ook is dan bekend of er wel of geen uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn. 

Aanvullend onderzoek

Een MRI of stereotactisch biopt zijn andere aanvullende onderzoeken, die als de chirurg het nodig vindt, plaatsvinden voor de operatie. Als er een verdenking is op uitzaaiingen in de rest van het lichaam, zijn er nog een aantal aanvullende onderzoeken nodig om de juiste behandeling te kunnen bepalen; een longfoto, een echo van de lever, een botscan of een PET scan.

Een eventuele afspraak voor deze aanvullende onderzoeken en/of een bezoek aan de anesthesist en de mammacareverpleegkundige, wordt tijdens dit tweede bezoek gepland.

Specialisten en medewerkers

Tijdens de behandelingen komt u in aanraking met verschillende specialisten. Het geheel van behandelaars, het mamma-team, bestaat naast de personen die u al eerder op de Mammapolikliniek heeft ontmoet, uit de volgende personen:
 
Internist-oncoloog; een internist die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker met medicijnen

 • T.T. de Waal
 • L. Laterveer
 • A. Jansen-Mager 

Radiotherapeut; bestralingsarts: 

 • G.M.R.M. Paardekooper
 • P.R. Timmer
 • J. Vos-Westerman
 • A.G. Zwanenburg
 • W.F.J. du Bois
 • E.M. Wiegman
 • E.M.A. Roeloffzen-Benjamins

Patholoog; arts die microscopisch weefselonderzoek verricht. 

Nucleair geneeskundige; arts die met radio-actieve stoffen de werking van organen onderzoekt.

Plastisch chirurg; chirurg die borstreconstructies uitvoert.

 • M.L.E. Overgoor
 • M.P. van Wijk

Oncologieverpleegkundige; verpleegkundige die gespecialiseerd is in het voorlichten en begeleiden van patiënten met kanker. Zij richt zich binnen de Mammapolikliniek vooral op het voorlichten over de aanvullende behandelingen.

 • C. Compaan
 • M. Millekamp
 • R. Schaapman
 • K. Kamminga
 • E.Thijs

Contact

Isala Diaconessenhuis Meppel
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
(0522) 23 33 33

U kunt zich melden bij de receptie van de polikliniek Chirurgie in Isala Diaconessenhuis Meppel, poli 15 of 17. Deze zijn te vinden via de bewegwijzering op de borden in het ziekenhuis.