ISALA

A. (Annemarie) Verduijn

Functie
regieverpleegkundige

Aandachtsgebied(en)
neurologische oncologie

Annemarie Verduijn (1968) is opgeleid tot verpleegkundige in het Haagse Leyenburg ziekenhuis. In 1994 behaalde zij de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Zij werkte in verschillende ziekenhuizen, onder andere in het Universitair Medisch centrum Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij deed ervaring op binnen de chirurgische-, interne oncologie en werkte op klinische, poliklinische en dagverplegingsafdelingen. Sinds 2009 werkt zij als regieverpleegkundige in Isala Oncologisch centrum en in september 2016 startte zij met de opleiding tot verpleegkundig specialist. 

Annemarie is lid van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling Oncologie en van de Landelijke Werkgroep van neuro-oncologieverpleegkundigen. 

Rol van regieverpleegkundige 

Patiënten die geconfronteerd worden met kanker, kunnen bij Annemarie terecht. Zij houdt spreekuur om vragen te beantwoorden en de effecten van de behandeling te controleren. Ook geeft zij mondelinge en schriftelijke informatie over de ziekte kanker, de behandeling(en) en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven. Zij werkt nauw samen met alle betrokken specialisten en medewerkers binnen Isala, maar ook met instanties buiten het ziekenhuis die ondersteunende zorg bieden aan deze patiënten.

Regie in eigen handen

Annemarie vindt het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd zijn over hun ziekte en behandeling(en) en dat er ruimte is om te praten over de praktische gevolgen daarvan en (indien gewenst) de emoties die daarbij een rol kunnen spelen. Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt de regie zoveel mogelijk in eigen handen kan houden, bij alles wat hem of haar overkomt.


Werkzaam op de afdeling