ISALA

Medisch maatschappelijk werkers bieden psychosociale begeleiding, informatie, advies, bemiddeling en onderzoek aan bij praktische gevolgen van ziekte. Het gaat hierbij om zaken als huisvesting, werksituatie, financiën en veranderde wet- en regelgeving. Ook kunnen zij ondersteuning verlenen bij het omgaan met slecht nieuws. Daarnaast verlenen zij ondersteuning aan partners, kinderen en andere betrokkenen.
Lees meer over de afdeling.​

Ziek zijn kan verdriet, spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Onze maatschappelijk werkers bieden hulp.Lees verder
Maak kennis met onze maatschappelijk werkers en lees meer over hun speciale aandachtsgebieden.Lees verder