ISALA

Specialisten en medewerkers

In ons dialysecentrum staat een professioneel en gemotiveerd behandelteam klaar om u als patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Niet alleen nefrologen (medisch specialisten op het gebied van nierziekten) en gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen, maar ook technici, afdelingsassistenten, maatschappelijk werkers, diëtisten, dialysetechnici en secretaresses.

  • De dialyseverpleegkundigen verzorgen en ondersteunen u bij de dialysebehandelingen.
  • De zorgassistenten zorgen voor facilitaire ondersteuning op zaal, de voeding en het patiëntentransport.
  • De technici zijn verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de apparatuur.
  • Het team wordt ondersteund door het secretariaat. De medewerkers van het secretariaat maken voor u allerlei afspraken voor onderzoeken en voeren de administratie van het dialysecentrum.

Andere ziekenhuismedewerkers

Om u optimale zorg te verlenen worden, als dat nodig en wenselijk is, ook zorgverleners van andere afdelingen bij uw behandeling betrokken.

Diëtetiek

Vaak bent u in de predialysefase bij de diëtist(e) geweest. Ongeveer twee weken na de start van de dialysebehandeling past de diëtist(e) uw dieet aan. Vervolgens ziet u haar gemiddeld eens per halfjaar terug. Dat kan op de afdeling, tijdens de dialysebehandeling.

Bent u peritoneaaldialysepatiënt, dan kan deze afspraak gecombineerd worden met een spreekuurafspraak bij de nefroloog/peritoneaaldialyse-verpleegkundige.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker begeleidt u bij het inpassen van de dialysebehandeling in uw dagelijks leven. Door onder andere het wisselschema en het dieet kan uw dagritme worden beïnvloed. Ook uw omgeving (partner, kinderen en anderen) moet zich vaak instellen op een andere situatie, hetgeen spanningen kan opleveren. Uw nierziekte kan ook zorgen voor mogelijke problemen met uw werkgever.

Daarnaast kan er financieel een en ander veranderen. U krijgt te maken met kosten die verband houden met uw nierziekte. Deze zijn in de meeste gevallen ergens te verhalen. Kortom: een scala aan voorzieningen en regelingen die van belang kunnen zijn en waarbij de maatschappelijk werker een ondersteunende, bemiddelende en adviserende rol kan spelen.​