ISALA

Specialisten en medewerkers

Behalve kinderarts-neonatologen en zaalartsen, is er een aantal arts-assistenten aan de afdeling verbonden. Het team dat betrokken is bij de verzorging van uw kind, bestaat uit: artsen, nurse practitioners, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden en zonodig andere specialisten. Hieronder wordt uitgelegd wat zij doen.

Medische zorg

De behandelend arts houdt u regelmatig op de hoogte van alle gebeurtenissen rondom uw kind.

Neonatoloog

De neonatoloog is een gespecialiseerde kinderarts. De neonatoloog geeft leiding aan de zaalartsen en de nurse practitioners. Elke dag wordt er vanaf 9.00 uur visite gelopen. Dat houdt in dat de neonatoloog, zaalarts, nurse practitioner en verpleegkundige uw kind bespreken en een behandelplan opstellen of het bestaande plan eventueel bijstellen.

Zaalarts

De zaalarts, ook wel fellow genoemd, is een kinderarts die zich specialiseert tot neonatoloog.

Arts-assistent

De arts-assistent is een afgestudeerd arts die meestal in opleiding is tot kinderarts. Er is dag en nacht een arts-assistent aanwezig op de afdeling, ook in het weekend. De arts-assistent is op de hoogte van de situatie van uw kind.

Nurse practitioner

Een nurse practitioner is een verpleegkundig specialist die zich vérgaand heeft gespecialiseerd. Hij of zij werkt onder leiding van een neonatoloog of zaalarts.

Verpleegkundig team

Het verpleegkundig team is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg die uw kind nodig heeft. Tijdens het verblijf van uw kind op de afdeling heeft u het meest contact met de verpleegkundigen. Het team bestaat uit verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. Alle verpleegkundigen hebben na hun opleiding een specialisatie gevolgd in de neonatologie. Ook lopen er regelmatig verpleegkundigen van andere opleidingen mee op de afdeling.

De verpleegkundigen werken in wisselende diensten. We streven er naar dat zo veel mogelijk dezelfde verpleegkundigen uw kind verzorgen.
De verpleegkundige werkzaamheden worden vastgelegd in een persoonlijk verpleegkundig dossier. Dit dossier is aanwezig bij uw kind en u kunt dit altijd inzien.

U kunt te allen tijde telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer (038) 424 52 71. De dienstdoende verpleegkundige zal de laatste informatie aan u doorgeven. In principe wordt er alleen informatie aan de ouders gegeven.

Als u bij uw kind bent, is er natuurlijk ook volop gelegenheid om u op de hoogte gehouden te worden. Er wordt een digitaal dossier bijgehouden waarin veel gegevens vermeld staan, zoals gewicht, voeding, extra zuurstof, enzovoort.

Hoofden zorgteams

De hoofden zorgteams dragen de eindverantwoording voor de verpleegkundige zorg en geven leiding aan het verpleegkundig team.

Onderzoeksverpleegkundigen

Onderzoeksverpleegkundigen zijn verpleegkundigen die medisch-wetenschappelijk onderzoek begeleiden en verpleegkundig onderzoek opzetten en uitvoeren.

Fysiotherapie

Als het nodig is, worden de kinderfysiotherapeuten betrokken bij de zorg voor uw kind. Zij volgen de motorische ontwikkeling van de kinderen op de afdeling en stimuleren deze eventueel.

Maatschappelijk werk

Als de ziekenhuisopname van uw kind moeilijkheden met zich meebrengt, zoals zorgen over thuis, uw werk of reiskosten, dan kan een maatschappelijk werker u behulpzaam zijn bij het zoeken naar een oplossing. De maatschappelijk werker kan ook op het psychische vlak veel voor u betekenen of een luisterend oor bieden.

Geestelijke verzorging

Aan lsala zijn geestelijk verzorgers verbonden. Voor ‘zomaar een gesprek’ of omdat u over iets speciaals eens rustig met iemand wilt praten. Zij zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht uw
levensbeschouwing. Stelt u een gesprek op prijs, dan kan de verpleegkundige van de afdeling u vertellen hoe u een afspraak kunt maken.

De afdeling wordt verder ondersteund door de afdelingssecretaresse, huishoudelijk medewerkers en twee afdelingsassistenten.​

Medisch psychologen

Binnen Isala werken diverse psychologen. Dat zijn onder andere kinder- en jeugdpsychologen. Zij zijn GZ- en klinisch psychologen, gespecialiseerd in het werken met kinderen tot 18 jaar en hun gezinnen. Een psycholoog heeft onder meer kennis van het omgaan met:

  • chronische of ernstige ziekten
  • de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen
  • het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties
  • methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden
  • de invloed van medicatie op gedrag.