ISALA

Links

www.kwf.nl    Landelijke website van KWF kankerbestrijding
www.nfk.nl    Op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties vindt u informatie over verschillende vormen van kanker, de verschillende patiëntenverenigingen en specifieke doelgroepen met kanker.​
www.kanker.nlVia dit portaal  kunt u snel en gericht zoeken naar betrouwbare informatie over kanker. Het portaal is een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). ​
www.aya4net.nl   AYA staat voor Adolescent & Young Adult, jongvolwassenen
met kanker in de leeftijd van 18-35 jaar.  In de AYA4 community ontmoeten AYA’s leeftijd-/lotgenoten in een veilige, afgeschermde omgeving om ervaringen uit te wisselen en kennis en gevoelens te delen met elkaar. In 2010 is de AYA4 community  opgericht door AYA’s van het AYA Expertise Platform Radboudumc en zij hebben er samen met professionals voor gezorgd dat de AYA4 community open is gesteld voor alle AYA’s in Nederland.
www.interaktcontour.nlInteraktContour is er voor mensen met hersenletsel en hun directe betrokkenen. Zij zijn er voor mensen met zichtbaar hersenletsel en mensen waar je `niets aan kunt zien`. Voor mensen die zoveel mogelijk zelfstandig willen functioneren en voor mensen die dat niet meer kunnen. Dit doen zij in de vorm van begeleiding, behandeling en zorg in de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland. ​
www.hersenstichting.nlWebsite van de Hersenstichting.​
www.epilepsievereniging.nlWebsite van Epilepsie Vereniging Nederland.​
www.intermezzo-zwolle.nlWebsite van Nazorgcentrum IntermeZZo in Zwolle.​
www.vechtgenoten.nlWebsite van Vechtgenoten.​
www.inloophuisdezonnesteen.nlWebsite van de Zonnesteen in Zwolle.​
www.wijzermetwelder.nlWebsite met informatie over werk en verzekeringen. Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. ​
www.kankerspoken.nl Websites voor kinderen met informatie over kanker en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere kinderen.​
www.internethaven.nl​Websites voor jongeren met informatie over kanker en de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere kinderen.​
www.hersentumor.nl  ​Website opgericht door de stichting hersentumor.nl met als missie het verstrekken van onafhankelijke, actuele, betrouwbare en praktische informatie over hersentumoren. ​
www.MEE.nl  ​MEE is een organisatie met als doel mensen ondersteunen met een beperking.​
www.nah.nl     ​Website voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.​
www.verwijsgidskanker.nl Verwijsgids Kanker helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker.
www.hdi.nlWebsite van het Helen Dowling Instituut over psychologische zorg bij kanker.​
www.lemka.nl​Website van het inloophuis in Kampen.
www.beleefjesmaak.nl ​Website besteedt aandacht aan veranderde smaak bij chemotherapie.
www.kankerenwerk.nl​Website biedt informatie aan werkgevers over kanker en werk.
www.kanker.nl/werkWebsite ​biedt informatie aan patiënten over kanker en werk.
www.hersenletsel.nl ​Website van de vereniging voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten.
www.neurochirurgie-zwolle.nl ​Website van het Neurochirurgisch Centrum Zwolle.