ISALA

Over het centrum

​Sinds de verhuizing naar de nieuwbouw werken we met multidisciplinaire poliklinieken voor de mammaoncologie en maag-, darm- en leveroncologie. Dit betekent dat we zoveel mogelijk polikliniekcontacten concentreren op één dag en één plaats. U kunt ‘s avonds naar huis met een (voorlopige) diagnose en vaak een behandelplan of afspraken voor een vervolg van het diagnostisch traject.

Hoe werkt de multidisciplinaire polikliniek

  • De diagnose wordt ‘s ochtends gesteld door een specialist van Isala of is al vastgesteld door een verwijzend specialist in een ander ziekenhuis.
  • U wordt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO), waarbij de diagnose en het behandelplan worden vastgesteld.
  • Direct aansluitend zien alle betrokken behandelend specialisten en regieverpleegkundigen u op dezelfde middag.
  • U gaat aan het eind van de dag met een diagnose en vaak al een behandelplan naar huis. Soms is er nog extra aanvullend onderzoek noodzakelijk.
  • U heeft een regieverpleegkundige als vast aanspreekpunt tijdens zowel de diagnose- en het gehele behandeltraject, ook als er meerdere specialisten bij de behandeling betrokken zijn.