ISALA

Over de afdeling

Hieronder vindt u aandoeningen die vaker voorkomen bij oudere patiënten:

Polyfarmacie

Polyfarmacie betekent letterlijk: veel medicijnen. Als u meerdere medicijnen gebruikt, heeft u waarschijnlijk ook meerdere gezondheidsproblemen. U kunt klachten krijgen als uw medicijnen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Op basis van uw medisch verleden, klachten en medicijngebruik, kan de internist uw medicijnen beter op elkaar afstemmen. Als dat nodig is, overlegt hij dit met de andere artsen bij wie u onder behandeling bent.

Delier

Een plotseling optredende verwardheid wordt een delier genoemd. Overmatig alcoholgebruik kan een delier uitlokken, maar ook ziekten (ziekten aan het hart of de longen, ontstekingen, stofwisselingsstoornissen) en heftige gebeurtenissen (een grote operatie) kunnen acute verwardheid tot gevolg hebben. Een delier is tijdelijk en kan enkele uren tot dagen en soms zelfs enkele weken duren. Het is belangrijk om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen en te starten met de behandeling. Ouderen patiënten hebben een grotere kans op een delier dan jongere patiënten.

Botontkalking (osteoporose)

Bij het ouder worden, neemt de botdichtheid af. Het gevolg kan botontkalking zijn. Hier merkt u niets van (het doet geen pijn), tot u een bot breekt. Binnen de Fractuur- en Osteoporosepolikliniek kunnen wij onderzoeken of er bij u sprake is van botontkalking. Lees meer op de site van de Isala Fractuur- en Osteoporosepolikliniek.

Botbreuken

Botbreuken van de wervelkolom, heup, bovenarm of pols komen helaas bij oudere mensen vaak voor. Dit komt in veel gevallen door een combinatie van botontkalking (osteoporose) en andere (ouderdoms)ziekten. Bijkomend probleem is dat u als oudere patiënt vaak minder snel herstelt, waardoor uw zelfstandigheid en bewegingsvrijheid verminderen. Ook heeft u een grotere kans op complicaties en het oplopen van een volgende botbreuk. Om deze redenen is de internist ouderengeneeskunde meestal betrokken bij uw ziekenhuisopname.

Kanker

De kans op het ontstaan van kanker neemt toe als we ouder worden. Omdat de behandeling van kanker bij iemand die ouder is, verschilt van de behandeling van een jonger persoon met kanker, wordt u behandeld op de afdeling Ouderengeneeskunde. Zo kunnen we rekening houden met uw lichamelijke- en geestelijke conditie en u de best mogelijke behandeling bieden. De afdeling Ouderengeneeskunde werkt tijdens uw behandeling samen met het oncologisch centrum van Isala.

Geheugenproblemen

Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. In Isala kunt u dan terecht bij het Geheugencentrum om de oorzaak van uw geheugenproblemen te achterhalen. Een team van medisch specialisten en andere deskundigen onderzoekt de oorzaak van uw geheugenklachten en stelt gezamenlijk een diagnose. Hierna wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt en krijgt u advies over verdere hulp en begeleiding. Lees meer over het Geheugencentrum.