ISALA

Over de afdeling

Geheugencentrum Zwolle en Meppel

Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. In Isala kunt u dan terecht bij het Geheugencentrum om de oorzaak van uw geheugenproblemen te achterhalen. Een team van medisch specialisten en andere deskundigen onderzoekt de oorzaak van uw geheugenklachten en stelt gezamenlijk een diagnose. Hierna wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt en krijgt u advies over verdere hulp en begeleiding.

Het geheugenteam

Het team van het Geheugencentrum bestaat uit een internist-ouderengeneeskunde, psychiater, medisch psycholoog, neuroloog, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig consulenten. Op basis van uw persoonlijke zorgvraag en situatie, wordt het gehele team of een deel daarvan bij uw behandeling betrokken.

Werkwijze in het Geheugencentrum

Voorafgaand aan uw afspraak op de polikliniek heeft u een onderzoeksdag. Dit is een dagopname waarbij verschillende onderzoeken plaatsvinden:

  • geheugenonderzoek
  • lichamelijk onderzoek
  • ECG
  • neuropsychologisch onderzoek
  • MRI- en CT-scan van de hersenen

Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken wij welke onderzoeken voor u nodig zijn. Na de onderzoeksdag worden de bevindingen besproken in een multidisciplinair overleg tussen de betrokken specialisten.

Ongeveer twee weken na de onderzoeksdag volgt een afspraak in het Geheugencentrum. De internist-ouderengeneeskunde, neuroloog of specialist ouderengeneeskunde bespreekt met u en eventueel uw partner of mantelzorger de resultaten van de onderzoeken. In dit gesprek worden ook de eventuele behandelmogelijkheden en het vervolgbeleid besproken.

Afspraak maken

Voor een afspraak in het Geheugencentrum is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Als u voor geheugenonderzoek bent aangemeld door uw huisarts of specialist, ontvangt u van ons een uitnodiging en aanvullende, praktische informatie.