ISALA

Palliatieve zorg is zorg voor mensen en hun naasten met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte. Het doel van palliatieve zorg is niet genezing of levensverlenging, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De behandeling en de zorg in de palliatieve fase zijn dan ook vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen.
Lees meer over de afdeling

 

Wij overleggen samen met u welke zorg en behandeling het beste bij u past. U staat er nooit alleen voor. Lees verder
Uw kwaliteit van leven is belangrijk. Onze zorg is gericht op vermindering van uw klachten en ondersteuning bij problemen.Lees verder
Palliatieve zorg; het is zorg die je nog lang niet hoopt nodig te hebben, maar het is wel enorm belangrijk dat het er is.Lees verder
Maak kennis met alle specialisten die werkzaam zijn voor het team Palliatieve zorg.Lees verder

Gerelateerde specialismen, centra en poliklinieken