ISALA

Over de afdeling

Secretariaat

De afdeling Pathologie communiceert de uitslagen van onderzoeken met huisartsen en specialisten. Die communicatie loopt via het secretariaat. Het secretariaat verwerkt alle uitslagen in een landelijke database. (Huis)artsen kunnen de uitslagen via de computer bekijken.

Daarnaast ondersteunt het secretariaat het contact tussen (huis)artsen en pathologen. En het biedt ondersteuning aan de specialisten en management van de afdeling Pathologie. Het secretariaat bereidt bijvoorbeeld de patiëntenbesprekingen voor en het verwerkt de uitkomsten hiervan.

Patiëntenbesprekingen

Onze pathologen bespreken de uitslagen van onderzoeken met de medisch specialisten van Isala. Met name als uw ziekte bijzonder is, overleggen we met uw specialist. Door onze kennis te bundelen, komen we tot meer zekerheid in de diagnose. Naast intern overleg zijn er ook regionale en landelijke besprekingen.

Bij de besprekingen zijn medisch specialisten en pathologen in opleiding aanwezig. Hierdoor vergroten wij onze kennis.

Voorlichting en onderwijs

De afdeling Pathologie verzorgt voorlichting en onderwijs voor:

  • analisten
  • stagiaires
  • medisch specialisten
  • arts-assistenten
  • co-assistenten.

Ook bieden we de B-opleiding Pathologie aan, in samenwerking met UMC Groningen.​