ISALA

Over de afdeling


SBB certificaat erkend leerbedrijf

Keurmerk logo

​Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:
Isala Klinisch Chemisch Lab en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

 


JCI-accreditatie

Keurmerk logo

Isala heeft het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor dit keurmerk is er gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt.

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation). Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. Bekijk de geaccrediteerde zorginstellingen in Nederland.


ISO 15189

Keurmerk logo

ISO 15189 is een wereldwijd erkend document waarin ziekenhuislaboratoria en aanvragers van laboratoriumonderzoek (artsen) samen hebben vastgelegd aan welke eisen een laboratorium moet voldoen om goede en betrouwbare onderzoeksresultaten te kunnen leveren. De ISO 15189 accreditatie heeft betrekking op de opleiding van personeel, controle van gebruikte apparatuur en software en controle op de kwaliteit van testmethoden. Met het behalen van dit keurmerk heeft de afdeling Pathologie van Isala en Harderwijk bewezen te voldoen aan alle eisen die in deze internationaal erkende norm worden gesteld aan de kwaliteit van medische laboratoria.