ISALA

Over de afdeling

​Het is mogelijk dat uw hematoloog u een behandeling voorstelt met een allogene stamceltransplantatie, vaak vooraf gegaan door chemotherapie. Een allogene stamceltransplantatie is een transplantatie met stamcellen van een donor. Dit kan een broer of zus zijn of een niet verwante vrijwillige donor via de donorbank. In sommige situaties kan worden gekozen voor een transplantatie met navelstrengbloed.

Het hangt van diverse factoren af of u in aanmerking komt voor een allogene stamceltransplantatie, bijvoorbeeld uw ziektebeeld, leeftijd, algehele conditie en diverse andere factoren. Uw hematoloog zal met u bespreken of u in aanmerking komt voor een allogene stamceltransplantatie.

Isala heeft een samenwerkingsverband met het VU medisch centrum (VUmc) op het gebied van allogene stamceltransplantaties. De eventuele voorbehandeling met chemotherapie zal plaatsvinden in Isala, evenals voorbereidende onderzoeken voorafgaande aan een allogene stamceltransplantatie. De allogene stamceltransplantatie wordt verricht in het VUmc in Amsterdam. Voordat u in Amsterdam een transplantatie ondergaat, zult u daar ook een aantal afspraken ter voorbereiding krijgen.

Isala verricht sinds maart 2009 de nazorg voor patiënten die een allogene stamceltransplantatie in het VUmc hebben ondergaan. Dit houdt in dat u intensief gecontroleerd zult worden door uw hematoloog op de polikliniek.

Voor meer informatie over een allogene stamceltransplantatie kunt u terecht op de site van het VU medisch centrum.