ISALA

dr. E.C. Dompeling

Functie
internist-hematoloog

Opleiding(en)
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, opleiding tot internist in het Academisch Ziekenhuis Groningen, specialisatie in bloedziekten in het St. Radboud Ziekenhuis in Nijmegen

Aandachtsgebied(en)
hematologie, oncologie en alle aspecten van de bloed-, lymfklier-, en beenmergziekten, inclusief stamceltransplantaties en niet-oncologische hematologie (o.a. hemofilie en andere stollingsstoornissen)

Sinds juni 1996 is dr. Dompeling werkzaam in Isala (voorheen ziekenhuis de Weezenlanden). Hiervoor was zij werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Groningen als chef de clinique bij de afdeling Interne geneeskunde en op het vaatlab. Ook werkte zij in het St Radboud ziekenhuis te Nijmegen, waar zij tevens haar specialisatie in de bloedziekten deed en promotieonderzoek verrichtte. Ze was hier ook enkele maanden werkzaam op de afdeling medische oncologie.

Dr. Dompeling Promoveerde in 2002 op het proefschrift Gram-positive infections in neutropenic patients.
Zij is tevens voorzitter van de werkgroep/intramuraal consultteam palliatieve zorg en lid van het regionaal consultteam IJssel-Vecht.


Werkzaam op de afdeling