ISALA

Specialisten en medewerkers

​Binnen de polikliniek Hematologie zijn regieverpleegkundigen oncologie werkzaam. Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een hematologische aandoening. Zij informeren patiënten en/of hun naasten over de ziekte en de behandeling. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen. Eén van de regieverpleegkundigen is tevens verpleegkundig specialist. Zij is opgeleid om een aantal medische taken van de arts over te nemen. Op de polikliniek Hematologie zijn ook transplantatiecoördinatoren hematologie werkzaam. Zij verzorgen de gang van zaken rondom stamceltransplantaties met eigen of donorstamcellen. Daarnaast geven zij voorlichting aan patiënten en/of hun naasten hierover.

Op deze pagina vindt u alle verpleegkundigen die werkzaam zijn op de polikliniek Hematologie. Zij stellen zich graag aan u voor.

M. Knobben-Hakkenestransplantatiecoördinator hematologie
A. Manenschijnregieverpleegkundige, verpleegkundig specialist en transplantatiecoördinator hematologie
J. Wellenbergregieverpleegkundige en transplantatiecoördinator hematologie