ISALA

Op de afdeling Preoperatief onderzoek verrichtten de anesthesioloog en de verpleegkundige vooronderzoek bij patiënten die geopereerd moeten worden. Binnen de afdeling is ook een pijnservice aanwezig. Dit is een team van anesthesiologen en verpleegkundigen met specifieke aandacht voor de zorg rondom de patiënt met pijn. Het team begeleidt, instrueert en adviseert de patiënt en de betrokken verpleegkundigen in de zorg voor wat betreft het aandachtsgebied pijn.
Lees meer over de afdeling.

Tijdens een operatie zijn verschillende soorten verdoving mogelijk. Lees meer over plaatselijke en algehele anesthesie.Lees verder
Voor een operatie moet u nuchter zijn om ernstige complicaties te voorkomen. Wat houdt dat precies in?Lees verder
Als uw kind geopereerd moet worden, mag u bij het toedienen van de narcose in de operatiekamer aanwezig zijn.Lees verder
Pijn na een ingreep is onnodig. Dankzij onze pijnservice ervaart u zo min mogelijk pijn.Lees verder
Heeft u chronische pijn? Een bezoek aan het Pijnteam, met anesthesiologen, kan nieuwe inzichten geven.Lees verder
Bereidt u zich met dit fotoalbum alvast voor op uw operatie in het Behandelcentrum.Lees verder