ISALA

Over de afdeling

Voorafgaand aan een operatie vindt het preoperatief onderzoek plaats. Dit betekent dat u voor uw opname drie gesprekken heeft: met een anesthesioloog, met een verpleegkundige en met de apothekersassistente (als u medicatie gebruikt). De gesprekken duren samen een uur.

Zelf afspraak maken in Isala Zwolle

Indien u bent doorverwezen naar de polikliniek Preoperatief onderzoek in Zwolle of Kampen, dan zal de secretaresse van uw behandelend arts met u bespreken hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden.

Werkwijze in Isala Diaconessenhuis Meppel

Isala Diaconessenhuis plant het Opname Service Punt (OSP) uw operatie. Als u bij een polikliniekbezoek van uw arts te horen hebt gekregen, dat u geopereerd moet worden, krijgt u in principe direct de operatiedatum te horen.

Het Opname Service Punt:

  • plant de afspraken voor de pre-operatieve screening bij de anesthesioloog en de pre-operatief verpleegkundige.
  • schakelt het Apotheek Service Punt in voor de juiste medicatie voor en na de operatie.
  • belt u op de dag voor de operatie om alle afspraken en eventuele veranderingen in het medicatiegebruik en de gezondheidstoestand nog eens rustig door te nemen en om het tijdstip van opname door te geven.

Kinderspreekuur
Als uw kind geopereerd moet worden, komt u voorafgaand samen met uw kind naar het Opname Service Punt, zodat wij een goed beeld krijgen van de conditie van uw kind. Zo voorkomen we dat we vlak voor de operatie redenen vinden waarom uw kind niet geopereerd kan worden. Bij het Opname Service Punt heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een kinderverpleegkundige. Daarnaast krijgt u informatie over de anesthesie en wanneer uw kind voor het laatst iets mag eten en drinken voor de opname. Uw afspraak duurt ongeveer twintig minuten. U kunt dan al uw vragen stellen.

Het gesprek met de anesthesioloog

De anesthesioloog is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor de anesthesie (verdoving), pijnbestrijding en de overige zorg rondom uw operatie. Tijdens dit gesprek zal hij een zo goed mogelijk beeld willen krijgen van uw gezondheidstoestand. Daarnaast bespreekt hij met u de verschillende mogelijkheden van anesthesie. Samen bepaalt u welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is.

Het gesprek met de verpleegkundige

Een verpleegkundige van de afdeling Preoperatief onderzoek licht u tijdens dit gesprek in over de verpleegkundige aspecten rondom de operatieve ingreep. Daarnaast vraagt de verpleegkundige u, afhankelijk van de operatieve ingreep, naar uw thuissituatie. Mocht u bijvoorbeeld zorg nodig hebben na uw thuiskomst, dan kan zij u adviseren hoe u hiervoor voorbereidingen kunt treffen.

Gesprek met apothekersassistente (als u medicatie gebruikt)

De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door, om de daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Denk hierbij ook aan medicijnen die u bij de drogist haalt. De gegevens worden in verband met medicatieveiligheid, vastgelegd in het computersysteem van Isala. Hierdoor beschikt de anesthesioloog altijd over een actueel medicatieoverzicht tijdens het spreekuur.

Lees meer over deze gesprekken in de folder Anesthesie van Isala Zwolle en de folder 'Rond uw operatie' van Isala Diaconessenhuis. Deze laatste folder krijgt u in Isala Diaconessenhuis Meppel uitgereikt.