ISALA

De afdeling ziekenhuispsychiatrie heeft de naam Medisch Psychiatrische Unit (MPU).
Wij richten ons op ziekenhuispsychiatrie. Dat is de zorg voor mensen die zowel psychiatrische als lichamelijke problemen hebben (complexe problemen en complexe zorg).  Wij werken daarmee nauw samen met de andere specialisten en disciplines in het ziekenhuis. Centraal staat het optimaal herstellen, handhaven of versterken van de kwaliteit van leven voor de patiënt.
Lees meer over de afdeling.​

 

Wij bieden zorg aan patiënten met psychiatrische problematiek.Lees verder
POP poli: voor vragen/zorgen rondom zwangerschap/bevalling.Lees verder
Zorg voor mensen binnen het ziekenhuis met psychiatrische of lichamelijke problemen.Lees verder
In de dagbehandeling leert u hoe u uw dag- en weekstructuur kunt ordenen en hoe u uw sociale vaardigheden verbetert. Lees verder
Ter voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek of kliniek Psychiatrie vragen wij u een vragenlijst in te vullenLees verder
Maak kennis met de psychiaters die werkzaam zijn op onze afdeling.Lees verder

Gerelateerde specialismen, centra en poliklinieken