ISALA

Over de afdeling

Voor een beoordeling, behandeling en begeleiding zien wij u graag op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde van Isala. U kunt met uiteenlopende klachten bij ons terecht, zoals pijnsyndromen, uitgebreide letsels van bijvoorbeeld handen, specifieke problemen zoals spasticiteit, enkelvoudige orthopedische problematiek, spier- en zenuwaandoeningen en amputaties.

Om u zo goed mogelijk te behandelen, werkt de polikliniek revalidatie samen met andere poliklinieken. Dit zijn zogenoemde multidisciplinaire teams zoals het diabetisch voetenspreekuur, de werkgroep perifere zenuwletsels, het team spina bifida en een pijnwerkgroep.

Isala beschikt over een specifieke erkenning voor poliklinische handrevalidatie. Het Isala Hand-polscentrum heet u graag welkom.

In het ziekenhuis

Mocht u in het ziekenhuis door een (andere) specialist worden opgenomen, dan kan het zijn dat u vanuit de polikliniek Revalidatiegeneeskunde een bezoek krijgt van een revalidatiearts. Het hangt af van de specifieke problematiek of dit bij u het geval is.

Het is ook mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Dit kan voorkomen bij bijzondere problemen of wanneer specifieke deskundigheid is vereist. In dat geval is Revalidatiecentrum de Vogellanden de plaats die als eerste in aanmerking komt.

Gang van zaken

Als u door de (huis)arts doorverwezen bent naar de polikliniek Revalidatiegeneeskunde op V.2.1, dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor de afspraak. Zie ook: zelf uw afspraak plannen.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek brengt de revalidatiearts uw problematiek zo goed mogelijk in kaart. Met de verkregen informatie kan een goed beeld worden gevormd van uw probleem. Daarnaast vindt een onderzoek plaats naar de lichamelijke vaardigheden.

Na het vaststellen van de revalidatiediagnose bespreekt de arts een eventuele oplossing met u. Het is zijn of haar taak u een reële prognose te geven over uw functioneren.
Om uw klachten beter in kaart te hebben, kan de revalidatiearts andere hulponderzoeken toepassen, zoals röntgenfoto’s en een CT-scan. Of kan de arts u verwijzen naar een andere specialist. Laboratorium- en/of -echo onderzoek behoren tevens tot de mogelijkheden. Laatstgenoemd onderzoek kan de revalidatiearts ook zelf uitvoeren.

Het behandelproces

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen en bijzondere ziektebeelden. Ook de gevolgen van operatieve ingrepen die zich met name manifesteren in het motorisch bewegen, worden bij onze polikliniek behandeld.

De revalidatiearts heeft diverse behandel- en begeleidingsmethoden tot zijn beschikking, zoals:

 • lichaamsgebonden hulpmiddelen
 • zenuwblokkades
 • verwijzing voor paramedische behandelingen
 • het voorschrijven van medicatie.

Het controlegesprek

Gedurende de behandeling heeft u van tijd tot tijd een controlegesprek met uw revalidatiearts. De afspraken hiervoor worden door een van onze secretaresses of doktersassistentes gemaakt.

Specifieke spreekuren

De artsen op de afdeling Revalidatiegeneeskunde houden diverse gespecialiseerde spreekuren, al dan niet in samenwerking met andere specialismen:

 • spasticiteitspreekuur
 • handrevalidatie
 • technisch (schoen)spreekuur.

Ook zijn er multidisciplinaire spreekuren met:

 • een orthopedisch schoenmaker
 • een orthopedisch technicus
 • plastisch chirurgen
 • het diabetisch voetzorgteam
 • de werkgroep voor chronische benigne pijn van het bewegingsapparaat
 • het team neuromusculaire aandoeningen
 • het team spina bifida (open rug)
 • het team reumatische handafwijkingen
 • het team osteogenesis imperfecta.​