ISALA

Over de afdeling

​De Trombosedienst van Isala Diaconessenhuis Meppel behandelt poliklinische patiënten die door huisartsen en specialisten zijn aangemeld voor een antistollingsbehandeling. De Trombosedienst in Meppel heeft al sinds 1998 het landelijke certificaat kwaliteitszorg voor trombosediensten.

Trombose

Bloedstolling is bedoeld om bloedverlies bij verwondingen te voorkomen. Als het systeem in werking treedt zonder dat sprake is van een bloeding, dan ontstaat in het bloedvat een bloedstolsel. Dit bloedstolsel noemen we trombose.

Trombose heeft tot gevolg dat het bloedvat (een ader of een slagader) ter plaatse, of verderop in de bloedsomloop, geheel of ten dele wordt afgesloten. Trombose ontstaat dus doordat op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats bloedstolling plaatsvindt.

Bloedprikken

Prikplaatsen

De Trombosedienst neemt bij patiënten regelmatig bloed af om de bloedstolling te controleren. Op grond van die uitslag wordt de dosering voor de komende periode bepaald. De Trombosedienst heeft diverse prikposten in de regio van Isala Diaconessenhuis.

De Trombosedienst neemt op de verschillende prikposten in de regio Isala Diaconessenhuis Meppel en bij bedlegerige patiënten aan huis, ook bloed af ten behoeve van het Klinisch chemisch laboratorium.

Aan huis

Bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie en na telefonisch overleg met de Trombosedienst. U kunt ons tijdens kantooruren bellen op nummer (0522) 23 30 44.

Zelf meten

Als u langdurig antistollingsmiddelen moet gebruiken, is het mogelijk om zelf te meten. Met een eigen apparaat meet u dan regelmatig zelf de stolbaarheid van uw bloed. De uitslag stuurt u via uw computer naar de Trombosedienst.

Cursus

Voor het zelf meten volgt u een cursus in ons trainingscentrum. U leert bloed af te nemen met een vingerprik en krijgt instructies voor de bepaling van de stolbaarheid. De Trombosedienst beschikt over een eigen trainingsruimte.

De apparatuur voor het zelf meten krijgt u in bruikleen van de Trombosedienst. Zelf meten wordt vergoed door uw zorgverzekering, maar de afschrijving van de apparatuur en de meetstrips komen ten laste van uw eigen risico.

Voorlichting

De Trombosedienst geeft ook voorlichting over de antistollingsbehandeling. Bijvoorbeeld hoe de gang van zaken is wanneer de werking van de antistollingsmiddelen tijdelijk onderbroken moet worden. Dit is het geval bij chirurgische of tandheelkundige ingrepen, intramusculaire injecties en sommige onderzoeken.

Aanpassen dosering

Gebruikt u een antistollingsmiddel en moet u een (kleine) chirurgische ingreep ondergaan? Dan moet meestal de dosering Acenocoumarol of Fenprocoumon tijdelijk aangepast worden. Zonder aanpassing is de kans op een bloeding te groot. De arts van de Trombosedienst bepaalt of u voor de ingreep tijdelijk moet stoppen met het gebruik van antistollingsmiddelen. Ook is het mogelijk dat er vitamine K gegeven moet worden om het effect van de antistollingsmiddelen te verlagen.

Voor kleine ingrepen bij de tandarts hoeft de behandeling niet altijd te worden aangepast. Overlegt u dit met uw behandelend arts.

Therapietrouw

Het op de juiste manier innemen van antistollingsmiddelen is heel belangrijk. Dat doet u door de tabletten in één keer in te nemen, het liefst ’s avonds. Wanneer u een keer vergeten bent om uw antistollingsmiddel in te nemen, moet u dit aan de Trombosedienst doorgeven. U mag de 'vergeten' tabletten nooit de volgende dag alsnog innemen.

Combinatie medicijnen

Sommige medicijnen kunnen de werking van antistollingsmiddelen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat u de Trombosedienst laat weten welke andere medicijnen u gebruikt. Hieronder vallen ook middelen die vrij verkrijgbaar zijn bij drogist of apotheek. Onze medewerkers weten welke medicijnen invloed hebben op elkaar. De arts van de Trombosedienst kan dan zo nodig de dosering van uw antistollingsmiddel aanpassen.

Dieet

Een dieet, vooral een vetvrij dieet, kan invloed hebben op de werking van antistollingsmiddelen. Geeft u daarom door aan de Trombosedienst wanneer u een dieet volgt of gaat volgen. We kunnen dan kijken of er extra bloedcontroles nodig zijn om uw dosering aan te passen.

Sporten

Trombose en behandeling met antistollingsmiddelen staan sporten niet in de weg. Pas wel op bij blessuregevoelige sporten. Wanneer mensen opeens intensief gaan sporten of bewegen, hebben ze meer antistollingsmiddelen nodig. De Trombosedienst kan dan na extra bloedcontroles de dosering aanpassen.

Vakantie

Gaat u binnenkort op vakantie? Dan is het belangrijk om u goed voor te bereiden. In het buitenland bestaan namelijk geen trombosediensten zoals u deze kent in Nederland. Over het algemeen kunt u voor een controle terecht in een ziekenhuis.

Nuttige link: Trombosestichting Nederland