ISALA

Specialisten en medewerkers

​Binnen de afdeling Urologie van Isala zijn continentieverpleegkundigen werkzaam. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg rondom continentieproblemen. Op de polikliniek houden zij spreekuur voor patiënten, hun partner en/of hun familie. U kunt bij hen terecht met uw vragen en problemen rondom continentie.

Wat doet een continentieverpleegkundige?

De voornaamste taken van een continentieverpleegkundige zijn adviseren en informeren.

Adviseren

De continentieverpleegkundige beantwoordt uw vragen over incontinentiematerialen en vergoedingen hiervoor. Ook kan zij u vertellen hoe u praktische zaken kunt regelen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van uw werk en uw sociale contacten, en hoe u hulpmiddelen kunt aanvragen. Tot slot kan zij u adviseren bij het oplossen van praktische problemen

Informeren

De continentieverpleegkundige kan u informatie verstrekken over patiëntenverenigingen en hun activiteiten. Ook kan zij u in contact brengen met zogenoemde lotgenoten: mensen die in een vergelijkbare situatie zitten en met wie u ervaringen en gevoelens kunt uitwisselen.