Contact
  1. 5001-Opname Acute zorgafdeling

Uw naaste is opgenomen op de Acute zorgafdeling in Isala Meppel. Tijdens een opname gebeurt er veel en krijgt u, als direct betrokkene, veel informatie. Hier zetten wij de voor u belangrijke informatie nog eens op een rijtje. Zo kunt u het op een rustiger moment nog eens nalezen of praktische zaken opzoeken.

Op de Acute zorgafdeling is speciale medische apparatuur en speciaal opgeleid personeel aanwezig om ernstig zieke patiënten te behandelen. Op onze afdeling liggen patiënten die om verschillende redenen extra zorg en bewaking nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege cardiale, interne en chirurgische problemen.

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor informatie over bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden.

Hygiëne

Patiënten in een ziekenhuis hebben vaak een minder goede weerstand en lopen daardoor sneller een infectie met ziekmakende bacteriën op. Daarom besteedt Isala extra aandacht aan het voorkomen van verspreiding van micro-organismen zoals bacteriën en virussen.

U kunt zelf ook bijdragen aan een goede hygiëne door na elk toiletbezoek uw handen goed te wassen. Moet u niezen of hoesten, doe dit dan in uw elleboogplooi of in een wegwerpzakdoekje. Wij vragen u vóór uw bezoek uw handen te ontsmetten met handalcohol en bij vertrek uw handen te ontsmetten op de kamer van de patiënt. Bent u ziek of verkouden? Meld dit dan vóór uw bezoek bij de verpleegkundige.

Bloemen of andere attenties

Om hygiënische redenen kunnen wij bloemen of planten niet toestaan. U mag wel een leesboek of fruit meenemen.

Isolatie

Het kan nodig zijn dat wij uw naaste geïsoleerd moeten behandelen en verplegen. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt een voor andere patiënten mogelijk ongewenst micro-organisme (bacterie of virus) bij zich draagt. Verspreiding van een micro-organisme kan plaatsvinden door middel van aanraking of via de lucht, bijvoorbeeld door hoesten en niezen. Door de isolatiemaatregelen proberen wij besmetting te voorkomen.

Familieruimte

Op de gang bij de afdeling zijn twee familieruimtes, waar partner of familie eventueel kunnen overnachten als het nodig is.

Praktische zaken

Mobiele telefoon

Wilt u de beltoon van uw mobiele telefoon uitzetten? Ook vragen wij patiënten de mobiele telefoon zo weinig mogelijk te gebruiken.

Eigendommen

Waardevolle bezittingen zoals een horloge, trouwring en andere sieraden van uw naaste kunt u beter mee naar huis nemen. Voor verlies of diefstal van eigendommen kan Isala niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht u toch iets kwijt raken, dan kunt u dit melden bij de leidinggevende van de afdeling.

Camerabewaking

De afdeling maakt zo nodig gebruik van camerabewaking. Voor de veiligheid van de patiënt is het in sommige situaties nodig om continue cameratoezicht te houden. De beelden worden niet bewaard.

Een klacht, en dan?

Isala vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Onze medewerkers willen u zo goed mogelijk behandelen en verzorgen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. In de folder ‘Een klacht melden’ leest u hoe u een klacht kan melden.

Het kan zijn dat u na de opname een digitale vragenlijst ontvangt over hoe u / uw naaste de opname heeft ervaren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar uw naaste onder behandeling is:

Meppel

Acute zorgafdeling
088 624 18 58 (bereikbaar 24 uur per dag)

Laatst gewijzigd 28 juni 2022 / 5001