Contact
  1. 5013-Regieverpleegkundige oncologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wanneer u als oncologiepatiënt geconfronteerd wordt met kanker, koppelt de behandelend arts u aan een regieverpleegkundige. Hij of zij houdt spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de effecten van de behandeling te controleren.

Op de polikliniek houden zij spreekuur voor patiënten en hun naasten met vragen rondom kanker. De regieverpleegkundige weet dus veel van uw ziekte en de gevolgen ervan op uw dagelijkse leven. Op aanvraag bezoekt de regieverpleegkundige ook patiënten op verpleegafdelingen.

Informeren

De regieverpleegkundige geeft mondelinge en schriftelijke informatie over de ziekte kanker, de behandeling(en) en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven. Zo nodig kan zij de informatie verduidelijken die u van uw arts heeft gekregen. Zij kan u ook informeren over patiëntenverenigingen en hun activiteiten, hulpmiddelen en vergoedingen.

Ondersteunen

De regieverpleegkundige kan ondersteuning bieden bij de verwerking van de diagnose kanker. Er is ruimte om te spreken over de emoties en gevoelens die een confrontatie met kanker kan oproepen. De regieverpleegkundige is ook op de hoogte van mogelijkheden voor ondersteuning die anderen kunnen bieden. Indien gewenst kan zij u doorverwijzen naar andere zorgverleners, binnen of buiten het ziekenhuis.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het specialisme waar u onder behandeling bent:

Zwolle/ Meppel

Regieverpleegkundigen
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Tabel van folder Regieverpleegkundige oncologie 
Specialisme Telefoonnummer      
Gynaecologische oncologie (038) 424 27 84
Hematologie (038) 424 60 40
​Maag-, darm- en leveroncologie ​(038) 424 27 87
​Mammapolikliniek

Zwolle: 

(038) 424 34 87 

Meppel: 

(0522) 23 31 07

​Neurologische oncologie ​(038) 424 27 85
​Urologische oncologie ​(038) 424 27 86
Wekedelenkanker (Mammapolikliniek) (038) 424 34 87
Laatst gewijzigd 8 januari 2021 / 5013