Contact
 1. 5047-Operatie halsslagader

Opname en operatie

Een operatie om een vernauwing in de halsslagader te verhelpen, heet een carotis-endarteriëctomie. In deze folder leest u meer over de opname en de operatie. 

Opnamedag

 • Meestal wordt u één dag voorafgaand aan uw operatie opgenomen.
 • De dag vóór de opnamedag belt de afdelingsverpleegkundige u. U krijgt dan informatie over de afdeling en de gang van zaken rondom de operatie. U kunt dan ook eventuele vragen stellen.

Voorbereiding

Op de dag voorafgaand aan uw operatie vinden er een aantal voorbereidingen plaats:

 • Uw polsslag, bloeddruk, zuurstofsaturatie, ademhaling en temperatuur worden gemeten.
 • In overleg met uw verpleegkundige kunt u een kijkje nemen op de afdeling Intensive Care (IC).
 • Eventueel vinden er die dag nog onderzoeken plaats, bijvoorbeeld een bloedonderzoek.
Let op
U krijgt informatie over bloedverdunnende medicijnen van de anesthesioloog.

Operatiedag

 • Tijdens de preoperatieve screening heeft de anesthesioloog met u een tijdstip afgesproken waarna u niet meer mag eten.
 • Meestal is dit vanaf 24.00 uur ’s nachts vóór uw operatie.
 • U mag tot drie uur voor uw operatie nog drinken, maar dan alleen heldere vloeistoffen zoals water en thee.
 • Voor de operatie kunt u zich eventueel nog douchen of wassen. Een verpleegkundige kan u hierbij helpen.
 • Daarna krijgt u operatiekleding aan: een jasje, onderbroek en sokken.
 • Sieraden, een bril, gehoorapparaat en kunstgebit mogen niet mee naar de operatiekamer.
 • Voordat u naar de operatieafdeling wordt gebracht, gaat u eerst naar de functieafdeling.
 • Daar bevestigt een laborante (medewerker) de EEG-plakkers en draden op uw hoofd.
 • De verpleegkundigen van de afdeling brengen u vervolgens naar de ‘holding’. Dit is een voorbereidingsruimte waar u wacht tot u aan de beurt bent voor uw operatie.
 • Vaak wordt op de holding alvast een infuusnaald ingebracht. Deze wordt gebruikt om op de operatiekamer de narcose vloeistoffen toe te dienen.

Na de operatie

 • Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer (recovery).
 • U ligt aan de monitor: zo kan de verpleegkundige uw hartslag, ademhaling, bloeddruk en dergelijke controleren.
 • Verder heeft u een infuus voor de vochttoediening en soms een wonddrain. Dit is een slangetje bij de wond dat wondvocht en bloed afvoert.
 • Ook kan het zijn dat u een urinekatheter heeft gekregen.
 • Als u pijn hebt of misselijk bent, krijgt u van de verpleegkundige medicijnen.
 • Als alles goed gaat, geeft de anesthesioloog toestemming dat u naar de IC mag worden overgeplaatst.
 • U wordt opgehaald door de verpleegkundigen van de IC.
 • Om u goed te kunnen observeren, wordt u daar opnieuw op de monitor aangesloten.
 • Op de IC mag u bezoek ontvangen tijdens de vaste bezoektijden van het ziekenhuis. In overleg met de verpleging kan hiervan worden afgeweken.
 • Hoe lang u op de IC moet blijven, hangt af van uw lichamelijke conditie. Maar altijd minimaal één nacht.
 • De IC arts en chirurg bepalen wanneer u weer naar de verpleegafdeling terug mag.
 • U wordt dan opgehaald door de verpleegkundigen van de verpleegafdeling.

Herstel

 • Als uw lichamelijke toestand het toelaat, komt u weer terug op de verpleegafdeling.
 • Het kan zijn dat u dan nog een infuus, drain en katheter heeft. Deze worden vaak de dag zelf of de volgende ochtend door de verpleegkundige verwijderd.
 • Na de operatie start direct het herstel, waarbij u zo snel mogelijk uit bed wordt geholpen.
 • U wordt, als dit nodig is, geholpen met wassen, aankleden, toiletgang, eten, drinken enzovoort. In verband met mogelijke slikklachten raden wij u aan om met dik vloeibaar voedsel te beginnen, bijvoorbeeld yoghurt.
 • De hechtingen van de operatiewond zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.
 • Voordat u naar huis gaat, heeft u nog een gesprek met een verpleegkundige (het ontslaggesprek).
 • Hierin wordt besproken hoe u uw ziekenhuisopname heeft ervaren en worden belangrijke aandachtspunten benoemd voor in de thuissituatie. De aandachtspunten zijn: toenemende pijn en/of zwelling rondom de wond in de hals, koorts (boven de 38,5 C), rode/etterende wond of hoofdpijn.

Ontslag

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een controlebezoek aan de chirurg en de CVA nazorgpoli. Dit bezoek vindt ongeveer zes weken na ontslag plaats. De controle bij de chirurg is vaak telefonisch.

Als u weer thuis bent, zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Zo is het belangrijk dat u het rustig aan doet en dat u goed luistert naar uw lichaam. Met het oog hierop kan het verstandig zijn om huishoudelijke hulp te hebben.

Contact

Heeft u nog vragen over de operatie, dan kunt u bellen met:

Zwolle

polikliniek Chirurgie
088 624 6280 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Heeft u vragen over uw algehele herstel na een TIA of herseninfarct? Bel dan:

Zwolle

polikliniek Neurologie
088 624 2458 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Wij wensen u een goede opname en een voorspoedig herstel toe!

Laatst gewijzigd 24 februari 2022 / 5047