Contact
 1. 5068-Neustussenschot operatie

Uitleg en behandeling

Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw neus. Deze folder geeft u informatie over uw opname en de operatie.

Welke functie heeft de neus?

De neus is zeker niet alleen om mee te ruiken, al is dit natuurlijk wel een belangrijke functie van de neus. De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neus weg gefilterd en onschadelijk gemaakt. De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvoer van het traanvocht verloopt via de neus.

Storingen in de functie van de neus

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door een verkoudheid zoals die bij iedereen wel een voorkomt, of door een allergie (overgevoeligheid). Stoornissen in de functie van de neus verergeren vaak door een afwijkende vorm van het inwendige van de neus. Het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt.

Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot klachten, zoals bijvoorbeeld een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn. Het rechtzetten van het neustussenschot (de zogenaamde septumcorrectie) komt veel voor. Deze ingreep heeft tot doel om de neusfunctie te verbeteren. De operatie vindt plaats onder plaatselijke of volledige verdoving (narcose). Dit wordt van tevoren met u besproken.

Vooronderzoek

Na uw bezoek bij de KNO-arts plaats de secretaresse van de KNO-artsen u op de wachtlijst. Het kan ook zijn dat zij u direct vertelt wanneer de opname en operatiedag plaatsvinden.

De secretaresse van de KNO-artsen maakt voor u een afspraak met de anesthesioloog bij het Opname Service Punt. De anesthesioloog is een specialist op het gebied van pijnbestrijding en verdoving (anesthesie). Voordat de anesthesioloog de verdoving kan toedienen, heeft hij of zij gegevens nodig over uw gezondheid. Zo zal hij of zij onder andere vragen of u al eerder bent geopereerd. Meld zelf tijdens de afspraak met de anesthesioloog als u last heeft van losse tanden of nekklachten. Wanneer u medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee naar uw afspraak.

Opname

Op de verpleegafdeling heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige over gezondheidsproblemen, medicijngebruik, uw thuissituatie en wie voor u als contactpersoon optreedt. Na het opnamegesprek krijgt u een korte rondleiding over de verpleegafdeling. U blijft tot aan de operatie op de verpleegafdeling.

Voordat u naar de operatiekamer gaat, trekt u speciale operatiekleding van het ziekenhuis aan. Sieraden doet u af en eventuele gebitsprothese doet u uit. Nagellak en overige make-up verwijdert u. De verpleegkundige brengt u met een bed naar de operatieafdeling.

De operatie

Hierbij wordt uitsluitend geopereerd in het inwendige van de neus; er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten. Wel kan de stand van het tussenschot de uitwendige vorm van de neus beinvloeden. Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrijgelegd via een klein sneetje binnenin de neus. Hierna wordt het tussenschot rechtgezet, dat wil zeggen: uitstekende stukken worden verwijderd en kromme delen worden rechtgemaakt. Het aldus herstelde neustussenschot wordt daarna tijdelijk op zijn plaats gehouden door in de neus ingebrachte tampons of kunststof plaatjes met hechtingen. Aan weerzijden wordt zo het tussenschot in de juiste positie gesteund, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Soms worden aan de buitenzijde van de neus ook nog enige pleister aangebracht ter ondersteuning. De tampons worden na enkele dagen weer verwijderd; soms al na een dag. U kunt dan dus weer door de neus ademen.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd (één à twee uur) naar de uitslaapkamer. Als u voldoende bij kennis bent en als uw bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Na de operatie begint de genezing. Uw KNO-arts vertelt u wat u moet doen om het herstel van het neusslijmvlies te bevorderen.

Nabehandeling

Voor een goede genezing is de juiste nabehandeling zeer belangrijk. Deze nabehandeling duurt zeker enkele weken.

 1. Tampons: Meestal is het nodig om ook gedurende één of enkele dagen tampons onderin de neus te plaatsen. Als dat het geval is, kunt u totdat deze zijn verwijderd, niet door de neus ademen.
 2. Adviezen voor schoonmaken: Door het achterblijven van bloedkorsten en slijm kan littekenweefsel ontstaan dat de openingen weer verkleint en zo het effect van de operatie vermindert. Daarom is het van groot belang dat u (nadat de tampons zijn verwijderd) de neus goed gaat spoelen met zout water. U krijgt hiervoor een aparte folder mee, waarin uitgelegd wordt hoe u dit het beste kunt doen.
 3. Neusspray: In de meeste gevallen krijgt u een neusspray of neusdruppels voorgeschreven. Gebruik deze volgens voorschrift van de arts. Gebruik de spray of druppels na het spoelen, maar laat de neus wel eerst goed uitdruppelen.
 4. Antibiotica: De eventueel voorgeschreven antibiotica volgens recept innemen. Kuur altijd afmaken, tenzij zich een overgevoeligheidsreactie voordoet. In dat geval moet u contact opnemen met de polikliniek KNO.
 5. Aanvullende adviezen:
  Snuiten: Snuit de eerste week na de operatie de neus niet. Ophalen mag wel.
  Bloeden: De eerste week kan er regelmatig nog wat bloed of stolsels uit de neus komen. Dit is normaal. Het vrijkomen van korsten of stolsels kan zelfs enige weken aanhouden. Blijf goed spoelen. Als er veel helderrood bloed uit de neus stroomt, moet u contact opnemen met de polikliniek KNO.
  Verstopte neus: Gebruik geen andere neusdruppels dan die u zijn voorgeschreven! Als de neus erg verstopt is, helpt een keertje extra spoelen. Zet het hoofdeinde van uw bed wat omhoog.
  Weer aan het werk: Doe de eerste week geen zwaar lichamelijk werk en neem voldoende rust. Als u zich goed voelt, kunt u dan weer gewoon aan het werk gaan.

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak voor controle mee, voor het verwijderen van de tampons. Meestal is deze na ongeveer een week. Soms is het nodig dat u een aanvullende kuur medicijnen krijgt voorgeschreven om het slijmvlies rustig te maken.

Resultaat

Over het uiteindelijke resultaat is niet zonder meer een uitspraak te doen, omdat er verschillende redenen bestaan voor het verrichten van de operatie. Uw arts heeft geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk in te schatten hoe groot in uw geval de kans is op afname van de klachten. Ook het risico op complicaties heeft hierbij meegewogen.

Complicaties

Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neusholten, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neus weinig voor.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde te raadplegen via www.kno.nl rubriek 'voorlichting'.

14 januari 2019 / 5068 / 326806

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.