Contact
 1. 5102-Spermaonderzoek na vasectomie

Opvangen en inleveren van sperma

Om te bepalen of een vasectomie (sterilisatie) is geslaagd, vindt altijd spermaonderzoek plaats. Voor een zo goed mogelijk onderzoeksresultaat vindt u hier richtlijnen voor het opvangen en inleveren van sperma.

Bij het spermaonderzoek na een vasectomie onderzoekt het fertiliteitslaboratorium uw sperma. Hierbij wordt gekeken of er in het sperma nog zaadcellen aanwezig zijn. Op grond hiervan bepaalt het laboratorium of de vasectomie is geslaagd of niet. Het onderzoek vindt ten minste drie maanden na de operatie plaats en nadat u sinds de operatie ten minste 20 zaadlozingen heeft gehad.

Afspraak

Misschien heeft uw behandelend arts in overleg met u een afspraak gemaakt wanneer u uw sperma moet inleveren. Als dat niet zo is, kunt u zelf een afspraak maken met het fertiliteitslaboratorium:

 • Isala Zwolle
  Fertiliteitscentrum
  088 624 52 24 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
Let op
Het is belangrijk dat u onderstaande instructies nauwkeurig opvolgt. Zo niet, dan kunnen wij het sperma niet of onvoldoende beoordelen en moet het onderzoek opnieuw gedaan worden.

Voorbereiding

U dient twee tot drie dagen vóór het onderzoek nog een zaadlozing te hebben; daarna niet meer totdat u sperma opvangt voor de test. Alleen dan is het verkregen sperma van optimale kwaliteit voor het onderzoek.

Medicijnen of koorts?

Neem contact op met uw behandelend arts als u de afgelopen drie maanden medicijnen heeft gebruikt of koorts heeft gehad (38°C of meer). De kwaliteit van de zaadcellen kan dan namelijk zijn aangetast, waardoor het resultaat van dit onderzoek wordt beïnvloed. Het kan dan beter zijn om het onderzoek uit te stellen.

Steriel potje ophalen

Voor het opvangen van uw sperma gebruikt u uitsluitend een schoon en steriel potje van ons fertiliteitslaboratorium. Dit potje (rode deksel, 125 ml) is van speciaal materiaal dat geschikt is voor het opvangen van sperma. Het potje kunt u tijdens kantooruren ophalen in Zwolle bij het fertiliteitslaboratorium (Dokter Spanjaardweg, gebouw B, 2e etage). Ook is het mogelijk dat u het potje van uw (huis)arts meekrijgt na uw sterilisatie.  

Richtlijnen voor het opvangen

 • Het steriele potje is op een speciale manier schoongemaakt. Reinig of spoel het potje daarom nooit zelf voordat u het sperma opvangt.
 • Was vooraf de penis en eikel met water zonder zeep. Droog goed af.
 • Breng vóór de zaadlozing het potje op lichaamstemperatuur door het bijvoorbeeld een paar minuten in de hand te houden. Plotselinge kou is schadelijk voor het sperma.
 • Vang al het geloosde sperma op in het potje. Sperma dat is verkregen door massage met de hand (masturbatie), is het meest geschikt. Sperma dat is opgevangen in een condoom, is in ieder geval niet geschikt vanwege de zaaddodende eigenschappen van het condoom.
 • Heeft u niet de gehele zaadlozing opgevangen? Vermeld dit dan op het invulformulier.
 • Sluit het potje goed af met het bijbehorende deksel. Controleer of uw naam en geboortedatum op het potje staan.

Richtlijnen voor het inleveren

 • Vul het invulformulier in.
 • Vervoer het potje rechtop en ongeveer op lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld in de binnenzak van de jas. Het is slecht voor de kwaliteit van het sperma als het te koud (minder dan 20°C) of te warm (meer dan lichaamstemperatuur) wordt vervoerd.
 • Lever het sperma uiterlijk 1 uur na de zaadlozing in bij het fertiliteitslaboratorium in Zwolle.
 • Zorg dat u het volgende meeneemt naar het fertiliteitslaboratorium: uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart), het aanvraagformulier, het invulformulier (verderop in deze folder), het potje met sperma.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Afhankelijk van wat er met u is afgesproken, neemt uw behandelend arts contact met u op of moet u zelf contact opnemen.

Invulformulier

Vul dit formulier in en neem het mee wanneer u uw sperma bij het fertiliteitslaboratorium inlevert. De arts heeft deze gegevens namelijk nodig om de uitslagen juist te interpreteren. 

Gebruik lichaamsmateriaal

Het lichaamsmateriaal dat na het onderzoek overblijft, kunnen we gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden. Denk aan testen om methoden en technieken te verbeteren of om vast te stellen dat de door ons gebruikte hulpmiddelen veilig en effectief zijn. In alle gevallen houden we ons hierbij aan de wettelijke regels, zoals de Embryowet, en aan de regels vanuit de beroepsverenigingen, zoals de Code Goed Gebruik. Na dit gebruik wordt het lichaamsmateriaal altijd vernietigd.

Bezwaar

Als u bezwaar heeft tegen dit gebruik van lichaamsmateriaal, kunt u dat aan ons kenbaar maken. We benadrukken dat het hier geen wetenschappelijk onderzoek betreft. Wanneer het zou gaan om wetenschappelijk onderzoek, zullen we altijd om uw schriftelijke toestemming vragen, nadat u bent voorgelicht over de aard en het doel van het onderzoek.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Fertiliteitscentrum
088 624  52 24 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 21 december 2022 / 5102 / 316669