Contact
  1. 5110-Trommelvliesbuisjes plaatsen kinderen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Uitleg en behandeling

De keel­-, neus­- en oorarts (KNO-­arts) heeft in overleg met u besloten bij uw kind trommelvliesbuisjes te plaatsen. Door deze ingreep krijgt het middenoor weer lucht en verdwijnt slechthorendheid. Hier leest u meer over de operatie, de voorbereiding op de opname en de eerste tijd thuis.

Hoe werkt het trommelvlies?

In een gezond oor bereikt het geluid via de gehoorgang het trommelvlies en brengt dat in trilling. Deze trilling gaat via de gehoorbeentjes in het middenoor naar het binnenoor. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen alleen goed trillen als er aan beide kanten van het trommelvlies lucht zit. Daarom staat het middenoor via de buis van Eustachius in verbinding met de neus­keelholte. Tijdens het slikken komt er telkens een beetje lucht in het middenoor.

Vocht in de oren

Onder andere door ontstekingen in de neus, een te grote neusamandel, een allergie en passief roken kan deze luchttoevoer verstopt raken. De buis van Eustachius is dan afgesloten. Hierdoor krijgt het middenoor een tekort aan verse lucht, waardoor een onderdruk ontstaat.

Het middenoor is bekleed met een dun laagje slijmvlies. Door de onderdruk gaat het eerst te veel dun vocht produceren en na enige tijd taai slijm. Dit dikke slijm remt de trillingen van het trommelvlies en de gehoorbeentjes. Zo ontstaat een vorm van slechthorendheid die ook wel 'lijmoor' wordt genoemd. Deze slechthorendheid is goed te behandelen door het plaatsen van trommelvliesbuisjes.

Plaatsen van trommelvliesbuisjes

Het trommelvliesbuisje maakt een verbinding tussen de gehoorgang en het middenoor. Hierdoor krijgt het middenoor weer lucht en verdwijnt de slechthorendheid. Onder volledige verdoving (narcose) wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt. Het slijm wordt uit het middenoor gezogen en om te voorkomen dat het gaatje direct weer dichtgroeit, wordt het buisje erin geplaatst. Het betreft een klein plastic buisje van ongeveer 2 mm.

Het oor kan nu weer normaal functioneren. De eerste paar dagen zit het buisje nog wat los, maar na een week groeit het trommelvlies er passend omheen en zit het stevig vast. Het kan enkele maanden tot zelfs enkele jaren blijven zitten. Het buisje valt er te zijner tijd spontaan uit en het gaatje sluit meestal vanzelf. Soms moeten er opnieuw buisjes worden geplaatst omdat de klachten terugkomen.

Voor de operatie

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de ingreep, is het aan te raden om vooraf thuis te vertellen wat er gaat gebeuren. Ook kunt u samen met uw kind het fotoboek 'Het plaatsen van trommelvliesbuisjes (verdoving met een kapje)' bekijken onderaan deze pagina.

Preoperatief onderzoek

Voor de operatie heeft uw kind een afspraak op de afdeling Preoperatief onderzoek. Om u goed voor te bereiden op de operatie vult u een vragenlijst in en heeft u een gesprek met de anesthesioloog. De anesthesioloog geeft u uitleg over de vorm van anesthesie die tijdens de operatie gebruikt wordt. Ook krijgt u uitleg over de pijnbestrijding.

Nuchter voor de operatie

Om ernstige complicaties zoals longontsteking te voorkomen, moet uw kind voor de operatie nuchter zijn. Ouders en begeleiders vragen wij uitdrukkelijk hierop attent te zijn. Is uw kind niet nuchter, dan kan de operatie niet doorgaan en wordt deze uitgesteld. In de folder Algehele anesthesie (narcose) bij kinderen leest u wat nuchter zijn inhoudt.

De begeleidende ouder wordt geadviseerd zelf van tevoren wel goed te eten. De ervaring heeft geleerd dat spanning in combinatie met een lege maag de kans op flauwvallen vergroot. Wees dus niet solidair nuchter met uw kind.
Mocht uw kind na de genoemde tijden toch gegeten en gedronken hebben, belt u dan zo spoedig mogelijk het volgende telefoonnummer (038) 424 23 14. Lees meer over dit onderwerp in de folder Algehele anesthesie (narcose) bij kinderen op de website van Isala.

Ziekte

Is uw kind op de opnamedag ziek en / of heeft het koorts? Neemt u dan contact op met het volgende telefoonnummer (038) 424 23 14. Als uw kind in de drie weken vóór opname in contact is geweest met kinderziekten zoals bof, mazelen, rode hond, kinkhoest, roodvonk of waterpokken of wanneer uw kind in deze periode een vaccinatie heeft gekregen, neem contact op met onze polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde via telefoonnummer (038) 424 23 84.

Medicijnen

Geef uw kind pijnstillingsmedicatie vóór de operatie:
Om er voor te zorgen dat uw kind zo min mogelijk pijn heeft is het belangrijk dat u uw kind vóór de operatie paracetamol geeft. Paracetamol zetpillen kunt u bij de apotheek kopen, hiervoor heeft u geen recept nodig. Geef uw kind de eerste dosis paracetamol voordat u van huis vertrekt.

De dosering wordt bepaald door het gewicht van uw kind (zie tabel):

Gewicht kind Dosering paracetamol zetpillen
7 tot en met 9 kilo 3 maal daags 240 mg
10 tot en met 14 kilo 4 maal daags 240 mg
15 tot en met 19 kilo 3 maal daags 500 mg
20 tot en met 29 kilo 4 maal daags 500 mg
30 tot en met 39 kilo 3 maal daags 1000 mg

Gedurende de eerste drie dagen kunt u uw kind pijnstilling geven volgens bovenstaand schema. Daarna kunt u het afbouwen, al naar gelang de pijnklachten. 

Verhinderd?

Wanneer u op de afgesproken datum niet kunt komen, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de polikliniek KNO (038) 424 23 84.

Opname

U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

  • extra stel kleren;
  • favoriete knuffel van uw kind;
  • eventuele medicijnen die uw kind gebruikt;
  • eventuele fopspeen als uw kind hieraan gehecht is.

Let op

  • Zorg ervoor dat uw kind geen sieraden draagt op de opnamedag, ook geen oorbellen.
  • Als uw kind lang haar heeft, kunt u dit het beste bij elkaar binden in een vlecht of staart.

Melden

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van het Behandelcentrum (gebouw W). Voor een goede organisatie is het belangrijk dat u op tijd aanwezig bent.

Eén ouder/verzorger is welkom op de afdeling. Het is niet toegestaan broertjes of zusjes mee te nemen. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte. De totale opnameduur bedraagt gemiddeld anderhalf uur.

Voorbereiding

Uw kind mag de eigen kleren en schoenen aanhouden en krijgt een naambandje om. De temperatuur wordt opgenomen met de oorthermometer en kinderen van wie het gewicht nog niet bekend is, gaan nog even op de weegschaal. Vervolgens kunt u samen met uw kind wachten in de speelhoek tot uw kind aan de beurt is.

Uw kind begeleiden bij de anesthesie

De verpleegkundige begeleidt uw kind en één van de ouders naar de operatiekamer. Uw kind neemt plaats op de behandeltafel, waar het onder narcose wordt gebracht. De anesthesioloog heeft met u op de afdeling Preoperatief onderzoek besproken of dit met een prikje of kapje gebeurt. Bij een prikje moet een uur van tevoren verdovende zalf op de huid worden aangebracht om een goede pijnstilling te garanderen.

Tijdens het toedienen van de narcose is het belangrijk dat u als ouder probeert om zelf zo rustig mogelijk te blijven, want dit straalt u dan ook uit naar uw kind. Het is mogelijk dat uw kind bij het begin van de narcose wat onrustig beweegt of wegdraait met de ogen. Dit zijn normale reacties. Als uw kind slaapt, zal de verpleegkundige u vragen de operatiekamer met haar te verlaten. U kunt op de uitslaapkamer wachten tot het kind terugkomt; dit duurt ongeveer tien minuten.

Na de operatie

Pijn

U heeft uw kind al vóór de operatie de eerste dosis paracetamol gegeven. Dit mag u zo nodig thuis herhalen volgens het eerder vermelde schema. Geluiden kunnen wat harder klinken na de operatie waar uw kind eerst weer aan moet wennen. Uw kind mag de volgende dag gewoon weer naar school als hij/zij zich goed voelt. Het is verstandig de eerste week uw kind niet mee te laten doen met gym en geen trampoline te laten springen.

Misselijkheid

Uw kind kan na de narcose wat misselijk zijn. Geef kleine beetjes eten en drinken. Als uw kind er aan toe is, mag u vanaf de recovery samen naar huis. U krijgt een spuugbakje mee voor onderweg.

Oordruppels

De eerste dagen na het plaatsen van buisjes kunnen de oren nog wat vocht verliezen. Als dit na drie dagen niet stopt, mag u de oren gaan druppelen volgens voorschrift. Het recept voor de oordruppels heeft uw arts naar uw apotheek gestuurd.

Als uw kind reeds langer buisjes heeft en er ontstaat een loopoor (d.w.z. pus uit het oor) dan kunt u dit vijf dagen aanzien. Is het dan niet vanzelf over gegaan, dan mag u starten met de eerder voorgeschreven oordruppels. Is het na één week druppelen niet over, neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde om een afspraak te maken.

Het is belangrijk dat de oren de eerste week na de operatie droog blijven. U kunt de oren tijdens het douchen en haren wassen eventueel afdekken met een propje vette watten. Wees voorzichtig met zeep en shampoo zolang de buisjes aanwezig zijn.

Zwemmen

Na één week kan uw kind weer gewoon zwemmen. Ook van de kant afspringen of duiken is toegestaan. Ook mag uw kind meedoen met het A­- en B­-diploma. Klaagt uw kind tijdens of na het zwemmen over oorpijn of heeft hij of zij telkens na het zwemmen een 'loopoor', dan is het raadzaam om hem of haar voortaan oordopjes te laten dragen tijdens het zwemmen. Oordopjes kunt u bij drogist of apotheek kopen. Kies geen kneeddopjes. Ook kunt u dopjes laten aanmeten bij de audicien (een bedrijf dat hoortoestellen verkoopt); deze werken vaak het beste. Vermeld bij de audicien duidelijk dat uw kind buisjes heeft.

Controle

De meeste kinderen knappen snel op na de ingreep. Een controleafspraak is dan ook meestal niet nodig. Mocht uw kind toch nog klachten hebben, dan kunt u binnen een jaar rechtstreeks bij de KNO-arts terecht. Is de ingreep langer dan een jaar geleden, dan is een verwijzing via uw huisarts noodzakelijk.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Wij wensen uw kind een spoedig herstel.

Laatst gewijzigd 24 februari 2021 / 5110 / 326804

Fotoboek buisjes in je oren (verdoving met een kapje)

Wat gebeurt er als uw kind buisjes in de oren krijgt? Om dit kort en krachtig uit te leggen, hebben we een fotoreportage gemaakt. Met het fotoboek kunt u uw kind, maar ook uzelf, in de thuissituatie alvast goed voorbereiden op de operatie.

Let op
Vanwege het coronavirus hebben wij de werkwijze op onze afdeling (tijdelijk) aangepast. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Naar de oortjes kijken

Behandelcentrum

Floortje gaat met haar ouders naar het Behandelcentrum. Ze krijgt vandaag buisjes in haar oren. Een lege maag is belangrijk voor de veiligheid van de operatie. Daarom heeft ze de afgelopen 6 uur niet meer gegeten. En mocht Floortje drinken volgens de afspraken hierover met de slaapdokter.

Vader moeder en kind

Een kleurplaat

Ze meldt zich bij de secretaresse en krijgt een kleurplaat.

Gezin meldt zich bij de balie

Wachtruimte

Floortje mag nog even kleuren in de wachtruimte.

Jongen is aan het tekenen in de wachtruimte

Ophalen

Ze wordt opgehaald samen met andere kinderen die ook buisjes krijgen. Best gezellig!

Moeder en dochter worden opgehaald door de verpleegkundige

Uitleg

Samen krijgen ze uitleg over hoe het zal gaan vandaag.

Gezin krijgt uitleg over slapen met een kapje

Een kapje of een prikje

 

Voor de verdoving kan Floortje kiezen tussen een kapje en een prikje. De zuster vertelt Floortje er alles over. De beer krijgt als eerste het kapje op.

 

De beer oefent met het kapje

Oefenen met het kapje

Floortje mag ook even oefenen met het kapje.

Oefenen met het kapje

Vragen

In een andere kamer worden aan Floortje en haar moeder nog een paar vragen gesteld. Thuis heeft ze haar armbandje en ringetje al afgedaan en haar haren in een staart.

Verpleegkundige geeft uitleg over het polsbandje

Plastic armbandje

Floortje krijgt een plastic armbandje om met daarop haar naam en geboortedatum. Zo weet iedereen dat zij Floortje is!

Het polsbandje

Temperatuur meten

Haar temperatuur wordt gemeten met de oorthermometer.

Naar de oortjes kijken

Paracetamol

Mama geeft Floortje een zetpil paracetamol voor de operatie, zodat ze minder oorpijn heeft na de operatie. Oudere kinderen mogen kiezen tussen een tablet of een zetpil paracetamol.

Zetpil

Speelhoek

 

Floortje mag met haar ouders naar de speelhoek waar nog meer kinderen spelen die wachten voor de operatie.

 

Spelen

Start behandeling

Als Floortje aan de beurt is wordt ze opgehaald. Mama gaat mee naar de dokter, papa wordt naar de uitslaapkamer gebracht, waar hij wacht tot Floortje terug komt van de operatie.

Papa gedag zeggen

Naar de operatiekamer

Floortje loopt in haar eigen kleren naar de operatiekamer. De knuffel mag ook mee. Er staat een team in blauwe kleding op haar te wachten.

Moeder en dochter lopen met verpleegkundige naar de operatiekamer

Op het bed zitten

Floortje mag op het bed zitten terwijl de dokters samen nog allerlei vragen stellen aan haar moeder. Dit doen ze om te controleren of alles klopt.

Meisje mag op het operatie bed zitten

Mama naast het bed

Floortje gaat liggen op het operatiebed en mama zit naast haar.

Meisje ligt op het operatie bed

Kapje

Floortje krijgt een kapje op waar lucht uitkomt. Het stinkt wel een beetje, daarom ademt ze goed door haar mond. Ze hoort eerst mama nog praten maar valt dan langzaam in slaap.

Slapen met het mondkapje

Uitslaapkamer

Floortje wordt wakker op de uitslaapkamer waar papa en mama ook zijn.

Langzaam wakker worden

Glaasje ranja

Ze voelt zich nog een beetje draaierig en moe. De geluiden klinken nu ook veel harder dan voor de operatie. Ze krijgt een lekker glaasje ranja. Floortje kan misselijk zijn na de operatie. Dat komt door de verdoving.

Meisje drinkt ranja

Dapperheidsdiploma

Ze heeft haar dapperheidsdiploma verdiend!

Dapperheidsdiploma

Hand in hand

Al snel mag Floortje de uitslaapkamer verlaten. Floortje geeft papa en mama een hand want ze loopt nog een beetje wankel.

Gezin wandelt weer naar huis

Nog even wachten

Floortje wacht nog even in de kamer tot ze zich goed genoeg voelt om naar huis te gaan.

Nog even bijkomen met een boekje

Lekker naar huis

Doei, lekker naar huis! Floortje moet haar oren een week droog houden. Ze mag morgen weer naar school.

Naar de oortjes kijken
Vader moeder en kind
Gezin meldt zich bij de balie
Jongen is aan het tekenen in de wachtruimte
Moeder en dochter worden opgehaald door de verpleegkundige
Gezin krijgt uitleg over slapen met een kapje
De beer oefent met het kapje
Oefenen met het kapje
Verpleegkundige geeft uitleg over het polsbandje
Het polsbandje
Naar de oortjes kijken
Zetpil
Spelen
Papa gedag zeggen
Moeder en dochter lopen met verpleegkundige naar de operatiekamer
Meisje mag op het operatie bed zitten
Meisje ligt op het operatie bed
Slapen met het mondkapje
Langzaam wakker worden
Meisje drinkt ranja
Dapperheidsdiploma
Gezin wandelt weer naar huis
Nog even bijkomen met een boekje